Quantcast
< sekcia Slovensko

SAV: Deti zakončili Letnú školu mladých vedcov prezentáciou posterov

Účastníci letnej školy mladých vedcov prezentovali nadobudnuté poznatky prostredníctvom posterovej šou pri Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV 22. júla 2022 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

Letná škola mladých vedcov je projektom SAV a občianskeho združenia All4Science.

Bratislava 22. júla (TASR) - Štyri desiatky detí z celého Slovenska počas tohto týždňa (18. - 22. 7.) absolvovali Letnú školu mladých vedcov v priestoroch Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Nádejní vedci a bádatelia ukončili letnú školu piatkovou prezentáciou posterov.

Počas týždňa deti získali nové poznatky, zážitky, stretnutia s vedcami a nadobudli aj nové zručnosti z experimentov alebo výskumu v teréne. Predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi sa páči, že sa žiaci rozhodli tieto letné dni venovať vede a pobytu v laboratóriách, kde vedci robia veci užitočné pre celú spoločnosť. "Pre mňa je nesmierne dôležité, že na pôde SAV máme takú aktivitu," skonštatoval.

Letná škola mladých vedcov je projektom SAV a občianskeho združenia All4Science. Vznikla so zámerom poukázať na dôležitosť vedy, pochopenie jej zákonitostí v bežnom živote a s cieľom priblížiť vedu ako významný zdroj pokroku mladým ľuďom. Je určená deťom na druhom stupni základných škôl so vzťahom k prírodným vedám a so základnými vedomosťami z danej oblasti.

Záujem detí o trávenie prázdnin vo vedeckom prostredí každým rokom narastá. V tomto ročníku organizátori dostali okolo 120 prihlášok. Do Letnej školy mladých vedcov sa v tomto ročníku zapojilo 12 ústavov SAV. Deti sa s vedcami venovali napríklad chémii z domácej kuchyne, pracovali so sociálnym robotom, poznávali a vábili hmyz či zistili, ktoré odpadky z koša sa zídu v polymérnej kuchyni.