Quantcast
< sekcia Slovensko

Vedci: Nový akreditovaný test odhalí antibakteriálny potenciál medu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Doposiaľ nebola popísaná rezistencia baktérií na med, čo je mimoriadne atraktívne pre jeho terapeutické využitie v klinickej praxi, vysvetlil vedúci Laboratória apidológie a apiterapie.

Bratislava 20. mája (TASR) - Výskumný tím z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvinul a optimalizoval metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu a v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave získal tento test akreditáciu Slovenskej národnej akreditačnej služby. Spomedzi členských štátov Európskej únie je tak Slovensko prvou krajinou, ktorá ponúka akreditovanú metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu ako komerčnú službu nielen pre včelárov, ale aj pre spotrebiteľov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Med je funkčná potravina, vedecké práce a klinické štúdie potvrdzujú, že už dávno nepatrí medzi prírodné alternatívne produkty, ale je rešpektovaný aj v medicínskej praxi. "Akýkoľvek med - nektárový či medovicový - má významné biologické vlastnosti. Najviac preštudovanou je jeho antibakteriálna aktivita. Doposiaľ nebola popísaná rezistencia baktérií na med, čo je mimoriadne atraktívne pre jeho terapeutické využitie v klinickej praxi," vysvetlil vedúci Laboratória apidológie a apiterapie, ktoré metódu vyvinulo, Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Zároveň dodal, že antibakteriálna aktivita medu má na rozdiel od antibiotík multifaktoriálny charakter, ktorý je založený na aktívnom pôsobení viacerých molekúl a mechanizmov.

Nová metóda stanovuje minimálnu inhibičnú koncentráciu (MIC) medu. Ako modelovú baktériu vedci používajú zlatého stafylokoka. Čím nižšiu hodnotu MIC testovaná vzorka má, tým vyššia je jeho aktivita voči baktériám. "Stanovením MIC medu získavame dôležitú informáciu o sile jeho antibakteriálneho účinku. Hodnota MIC vyjadruje najnižšiu možnú percentuálnu koncentráciu medu, pri ktorej je potlačený alebo zastavený rast baktérií," vysvetlil mikrobiológ a dodal, že medy s vynikajúcou antibakteriálnou aktivitou sú ohodnotené známkou kvality.

Vývoju a optimalizácii testu predchádzala analýza stoviek vzoriek medov rôzneho botanického a geografického pôvodu a intenzívny viac ako desaťročný výskum v oblasti biologických účinkov medu. "Dostávame sa tak na vyššiu úroveň poznania, čo pre nás med znamená a aké má zdraviu prospešné účinky. Cieľom je dať medu pridanú hodnotu a identifikovať medy s najvyššou antibakteriálnou aktivitou," uviedol Majtán.

Celosvetová produkcia autentického prírodného medu má klesajúcu tendenciu, a to z rôznych - predovšetkým environmentálnych dôvodov. Dôležitosť ochrany včiel a všetkých ostatných opeľovačov si verejnosť od roku 2017 pripomína aj v rámci Svetového dňa včiel, ktorý pripadá na 20. mája.