Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. jún 2024Meniny má Valéria
< sekcia Slovensko

SAV: Obnova lužných lesov pomáha v boji proti inváznym rastlinám

Na snímke Lekno biele na hladine jednej z mokradí. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na Slovensku sú lužné lesy a mokrade dlhodobo ohrozené zmenami vodného režimu a masívnym šírením nepôvodných (inváznych) rastlín.

Bratislava 31. októbra (TASR) - Obnova vodného režimu a pastvy v lužných lesoch a mokradiach pomáha v boji proti inváznym rastlinám. Na takýchto obnovených všetkých plochách sa zvýšila druhová bohatosť, pribudli najmä vlhkomilné druhy. Zastúpenie inváznych druhov taktiež výrazne kleslo. Informuje o tom Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (SAV) na sociálnej sieti.

Na Slovensku sú lužné lesy a mokrade dlhodobo ohrozené zmenami vodného režimu a masívnym šírením nepôvodných (inváznych) rastlín. Ešte pred pár rokmi sa zdalo, že tento trend je nezvratný. Vďaka dlhoročnej práci Bratislavského ochranárskeho združenia (BROZ) v oblasti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy sa však postupne darí situáciu zlepšovať, tvrdí SAV.

"Na základe najnovších vedeckých poznatkov z ekológie, botaniky aj hydrológie sa podarilo zrealizovať obnovu viacerých mokradí z prostriedkov medzinárodného projektu LIFE Restoration and management of Danube floodplain habitats a sprietočniť mŕtve ramená, ktoré boli desaťročia odrezané od toku Dunaja," poukázalo Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV.

V každej takejto lokalite pracovníci centra dali trvalé monitorovacie plochy, na ktorých od roku 2017 sledujú vývoj vegetácie. V roku 2020 na potlačenie šírenia inváznych rastlín v lokalite v Bodíkoch zaviedli pastvu hospodárskych zvierat v lužnom lese.

Lužné lesy a mokrade majú podľa SAV nenahraditeľnú úlohu v zmierňovaní vplyvu zmeny klímy, a to zadržiavaním vody v krajine a zachytávaním uhlíka.