< sekcia Slovensko

V Smoleniciach odovzdali ocenenia Slovenskej akadémie vied

Na odovzdávaní ocenení boli prítomní minister Dušan Čaplovič, členovia Predsedníctva SAV i Snemu SAV.

Bratislava 26. júna (TASR) - Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) dnes v Smoleniciach odovzdalo ocenenia, ktoré sa udeľujú za vedecko-výskumné úlohy zásadného vedeckého, hospodárskeho, kultúrneho a iného spoločenského významu. Rozhoduje o nich Vedecká rada SAV.

Laureátom ocenenia sa stal napríklad kolektív oddelenia biofyziky a oddelenia magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach za významné výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia magnetických nanočastíc.

Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka získal Martin Balog z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV za mimoriadne výsledky vedeckej práce v oblasti výskumu materiálov a kompozitov na báze hliníka a vývoja technológií ich výroby metódami práškovej metalurgie. Rovnaké ocenenie dostal Michal Kšiňan, z Historického ústavu SAV za odbornú monografiu "Milan Rastislav Štefánik".

Cenu SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2012 získal Štefan Janeček z Ústavu molekulárnej biológie SAV za výsledky dosiahnuté v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa bioinformatickej analýzy amylolytických enzýmov. Cenu SAV za popularizáciu vedy udelili piatim vedeckým pracovníkom.

Na odovzdávaní ocenení boli prítomní minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, členovia Predsedníctva SAV i Snemu SAV.