Quantcast
< sekcia Slovensko

Historici volajú po zlepšení postavenia humanitných vied

Na snímke je Dušan Ková z Historického ústavu SAV. FOTO TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Spoločnosť na Slovensku konečne začala vnímať deformácie v historickom vedomí ako problém, ktorý môže viesť k nárastu extrémizmu, predovšetkým u mladých ľudí.


Skalica/Bratislava 3. mája (TASR) – Iba zlepšenie postavenia humanitných a spoločenských vied, vrátane histórie, môže viesť k zmenám myslenia a spoločenského správania. Upozorňuje na to Slovenská historická spoločnosť (SHS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV), ktorá sa otázkou bude zaoberať na svojom 15. zjazde v Skalici. Podľa predsedu Dušana Kováča SHS v danom kontexte pripravuje výzvu Humanitné a spoločenské vedy v súčasnom svete.

"Spoločnosť na Slovensku konečne začala vnímať deformácie v historickom vedomí našich občanov ako problém, ktorý môže viesť k narastaniu extrémizmu, predovšetkým u mladých ľudí. Nejde však len o slovenský fenomén. Vo svetovom meradle sa stretávame s globálnymi problémami - šírenie xenofóbnych ideológií, terorizmus, migrácie celých skupín obyvateľstva, ohrozené životné prostredie, lokálne vojny, ktoré môžu prerásť do veľkých konfliktov. Týmto výzvam už nedokáže ľudstvo čeliť výlučne technologicky. K zmene môže priviesť iba zmena v myslení a v spoločenských vzťahoch," informoval Kováč pred zjazdom, ktorý sa uskutoční od 11. do 13. mája v skalickom Dome kultúry.

Za mimoriadne závažný považuje SHS problém diskriminácie humanitných a spoločenských vied vo financovaní výskumu a vo vyučovacom procese na základných a stredných školách, kde sa vyučovanie o človeku a spoločnosti redukovalo na neúnosnú mieru. "Počet hodín dejepisu na slovenských školách je najmenší v rámci Európskej únie a stále je tendencia tento počet znižovať," konštatoval predseda SHS.

Súčasťou zjazdu bude aj vedecká konferencia na tému História, historiografia a etika. Odovzdávať sa budú aj výročné ceny SHS a očakáva sa bohatá diskusia k úlohám a postaveniu historiografie v súčasnom svete a špeciálne na Slovensku, a tiež k úlohe historikov pri formovaní historického a spoločenského vedomia slovenskej spoločnosti.

Slovenská historická spoločnosť pri SAV je profesijná organizácia slovenských historikov, ktorá existuje od roku 1946. Jej zjazdy sa konajú pravidelne každých päť rokov. Významný bol najmä jej mimoriadny zjazd v roku 1968 v Martine, ktorý sa venoval prehodnoteniu historiografie po nastúpení komunistickej totality, ako aj v roku 1991, ktorý otvorene hodnotil vyše štyridsaťočné deformácie komunizmu v dejepisectve. Reflektujúc tieto tradície sa historici aj v súčasnosti usilujú ako profesionálni vedci, ale aj ako angažovaní občania, vyjadriť sa k dianiu a situácii v spoločnosti.


Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra si pripomína 70. výročie

Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (ÚEO BMC SAV) si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vedenie ústavu pripravuje odborno-spoločenské stretnutie, ktoré sa bude konať v piatok 20. mája od 10.00 h v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave.

Patronát nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Očakáva sa účasť súčasných i bývalých zamestnancov ústavu, predstaviteľov ministerstva školstva, členov Predsedníctva SAV, zástupcov univerzít a popredných klinických onkologických inštitúcií na Slovensku. Informovala o tom Soňa Čierniková, členka vedeckej rady ÚEO BMC SAV.

Na stretnutí vystúpia s odbornými prednáškami viaceré osobnosti ÚEO, vedci, klinickí pracovníci i mladí výskumníci. Podujatie obohatí aj kultúrny program. Dôležitou súčasťou stretnutia bude ocenenie vedeckých pracovníkov Čestmíra Altanera, Veroniky Altanerovej a Margity Klobušickej, prezidentky Nadácie Výskum rakoviny, za celoživotný prínos v experimentálnej onkológii a v popularizácii onkologickej vedy na Slovensku.

Pod odborným vedením svojich riaditeľov - Viliam Thurzo, Viliam Ujházy, Juraj Švec, Čestmír Altaner, Ján Sedlák, Lucia Kučerová - sa ÚEO počas svojej 70-ročnej existencie zaradil medzi svetom uznávané pracoviská. Je členom výberovej Organizácie európskych onkologických ústavov, kde sa koordinuje onkologický výskum v Európe. Vedeckí pracovníci ústavu získali viaceré prestížne ocenenia - štátne ceny, ceny SAV, Zlaté plakety Univerzity Komenského a Slovenskej lekárskej spoločnosti, Ceny ministra zdravotníctva, Ceny ministra školstva a mnohé iné.

Ústav svojimi výskumnými aktivitami v oblasti molekulárnej onkológie a genetiky nádorových ochorení prispel významnou mierou k zlepšeniu diagnostiky a liečby rakoviny. Vychoval mnohých renomovaných vedcov a lekárom na Slovensku priblížil princípy molekulárnej podstaty nádorových ochorení. Výsledkom dlhodobej a intenzívnej spolupráce ÚEO s dvoma významnými onkologickými inštitúciami - Národným onkologickým ústavom a Onkologickým ústavom svätej Alžbety v Bratislave je klinicky orientovaný výskum, ktorý zohráva dôležitú úlohu v boji proti rakovine, vyzdvihla Čierniková.

V ÚEO boli etablované molekulárno-genetické metódy pre zistenie zvýšeného rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníkov, vaječníkov a štítnej žľazy. Vypracované postupy boli odovzdané do klinickej praxe, kde slúžia na včasné odhalenie predispozície k nádorovému ochoreniu. Spresnenie diagnostiky leukémií pomocou prietokového cytometra umožnilo efektívnejšiu liečbu onkologických pacientov. Ústav vydáva v anglickom jazyku medzinárodný vedecký časopis Neoplasma, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie vedecké časopisy vydávané na Slovensku, konštatovala Čierniková.