< sekcia Slovensko

SAV: Vedci tvrdia, že technológie zmenia spôsob, akým používame jazyk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na základe súčasného a predpokladaného vývoja technológií odborníci načrtli dve bezprostredné zmeny v ľudskej komunikácii.

Bratislava 27. mája (TASR) - Vedci predpokladajú, že technologický pokrok v blízkej budúcnosti prinesie dobu, v ktorej budú komunikačné zariadenia priamo integrované do našich zmyslov. Hardvér sa presunie z rúk do očí a uší, inteligentné okuliare a slúchadlá budú schopné preložiť slová inej osoby, akoby s nami hovorila priamo v našom jazyku. Nastane éra "človek-stroj", v ktorej budú technológie schopné s ľuďmi viesť čoraz zložitejšie rozhovory. Na túto dobu sa pripravujú aj odborníci z oblasti informatiky a jazykovedy z 52 krajín, ktorí skúmajú, ako tieto zmeny ovplyvnia komunikáciu ľudí s technológiami budúcnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková.

Výskumníci z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Ústavu informatiky SAV a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sú slovenskými zástupcami v novovytvorenej medzinárodnej sieti odborníkov LITHME (Language in the Human-Machine Era - Jazyk v ére človek-stroj). "Táto sieť vedcov z celého sveta sa snaží preklenúť priepasť medzi lingvistami a odborníkmi na technológie, takže tí prví môžu ťažiť z lepšej technologickej predvídavosti a tí druhí z lepšieho porozumenia potenciálnym jazykovým a spoločenským dôsledkom vznikajúcich technológií," vysvetlil iniciátor a vedúci výskumnej siete LITHME Dave Sayers z Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku.

"Mne osobne táto spolupráca prináša možnosť zoznámiť sa s najaktuálnejšími jazykovými technológiami, ich tvorcami a zapojiť náš výskum do európskeho kontextu," priblížila Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Ako prvý významný krok vydali otvorenú prognostickú správu s názvom Úsvit éry človek-stroj, ktorej spoluautorom je aj Štefan Beňuš z Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Ústavu informatiky SAV.

Na základe súčasného a predpokladaného vývoja technológií odborníci načrtli dve bezprostredné zmeny v ľudskej komunikácii: komunikácia sprostredkovaná technológiami a rozprávanie sa priamo s technológiami. Výskumníci vysvetľujú, že v praxi to môže znamenať, že zariadenia, ktoré nosíme na sebe alebo so sebou, sa budú aktívne zúčastňovať na našich rozhovoroch.

Štvorročný projekt je financovaný z prostriedkov Európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky (COST Action). Začal sa v októbri 2020.