< sekcia Slovensko

SAŽP chce robiť marketingovú kampaň k výmene kotlov v domácnostiach

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Cieľom kampane je osveta o negatívnych vplyvoch vykurovania tuhými palivami na kvalitu ovzdušia, a tým aj na zdravie obyvateľov.

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce robiť marketingovú kampaň k projektu výmeny kotlov s v domácnostiach. Na obstaranie kampane tak vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 530.386,67 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Na výmenu kotlov je pripravená dotačná schéma, ktorá umožní domácnosti získať dotáciu, maximálne do výšky 95 percent nákladov a maximálne sumou 2400 eur. "Primárnym cieľom kampane je presvedčiť domácnosti, žijúce v rodinných domoch, ktoré sú vykurované kotlami na pevné/tuhé palivo, obzvlášť tie z najviac postihnutých oblastí Slovenska, aby prešli na plynové vykurovacie telesá," uvádza agentúra v súťažných podkladoch.

Ďalším cieľom kampane je osveta o negatívnych vplyvoch vykurovania tuhými palivami na kvalitu ovzdušia, a tým aj na zdravie obyvateľov. Po výmene kotlov má marketingová kampaň informovať Slovákov o výsledkoch.

Marketingová kampaň by mala zahŕňať filmové služby a videoslužby, výrobu filmov a videí, tvorbu reklamný, propagačných a informačných filmov, služby na výrobu rozhlasových programov, služby na organizovanie, seminárov, podujatí a konferencií v hoteloch.

Zákazka by podľa súťažných pokladov mala byť plne financovaná z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.