< sekcia Slovensko

Prístupový proces Slovenskej republiky k Schengenskej dohode

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Schengenská dohoda, dokument podpísaný 14. júna 1985, sa stal základným aktom postupného zrušenia kontrol na spoločných hraniciach.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Schengenská dohoda, dokument podpísaný 14. júna 1985, sa stal základným aktom postupného zrušenia kontrol na spoločných hraniciach s cieľom voľného prekračovania vnútornej hranice občanov zmluvných štátov a rozvoja voľného pohybu služieb a tovaru.

TASR prináša výberovú chronológiu prístupového procesu Slovenskej republiky (SR) k Schengenskej dohode.

14. júna 1985 - Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko a Holandsko podpísali Schengenskú dohodu a zaviazali sa postupne odstrániť kontroly na spoločných hraniciach a umožniť každému, kto prechádza tieto hranice, voľný priechod bez ohľadu na to, či je príslušníkom signatárskej krajiny, inej krajiny spoločenstva alebo nečlenskej krajiny.

15. marca 2001 - Ministri vnútra členských krajín Európskej únie (EÚ) v Bruseli schválili spoločný zoznam štátov, ktorých obyvatelia nebudú pri cestách do EÚ potrebovať víza. Na tomto zozname bolo aj Slovensko a na jeho základe muselo Belgicko a Dánsko zrušiť vízovú povinnosť pre Slovákov. Rozhodnutie vstúpilo do platnosti 10. apríla 2001.

16. apríla 2003 - K implementácii Schengenského dohovoru sa Slovenská republika zaviazala podpísaním prístupovej zmluvy v Aténach.

1. mája 2004 - Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie.

5. novembra 2004 – Summit európskej dvadsaťpäťky v Bruseli rozhodol, že kontroly na hraniciach Slovenska so susedmi v EÚ budú zrušené najskôr za tri roky.

2. júna 2006 - Ministri vnútra členských krajín Európskej únie, Nórska a Islandu sa v Luxemburgu dohodli na návrhu dokumentu o vytvorení, fungovaní a používaní nového Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), ktorý umožnil pripojenie Švajčiarska a nových členských štátov Únie vrátane Slovenska k schengenskému priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach EÚ. SIS II nahradil Schengenský informačný systém prvej generácie (SIS 1), ktorý nebol schopný pokryť rozšírenú EÚ, pretože bol pripravený len pre maximálne 18 krajín.

25. októbra 2006 - Európsky parlament schválil legislatívu, ktorá tvorí právny základ pre spustenie nového Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) ako podmienky pre rozšírenie schengenského priestoru o nové členské krajiny Európskej únie vrátane Slovenska.

25. októbra 2006 - Ministerstvo vnútra SR vyhodnotilo a určilo víťazov dvoch tendrov - súťaže na zabezpečenie východnej hranice a tendra na europasy s biometriou.

22. novembra 2006 - Potrebu dodržania časového harmonogramu rozšírenia schengenského priestoru schválili účastníci 36. zasadnutia konferencie výborov pre európske záležitosti národných parlamentov členských krajín EÚ (COSAC), ktorá sa konala v Helsinkách. Slovensko na nej zastupovala delegácia na čele s predsedom eurovýboru NR SR Milanom Urbánim. Delegáti tento návrh odsúhlasili na návrh zástupcov Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska a Litvy.

29. novembra 2006 - Za splnomocnenca vlády pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru kabinet vymenoval štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Jozefa Bučeka.

5. decembra 2006 - Ministri vnútra EÚ sa v Bruseli dohodli na tom, že nové členské krajiny Európskej únie sa stanú súčasťou schengenského priestoru od decembra 2007. Najneskôr k 31. decembru 2007 sa zrušia kontroly na pozemných hraničných priechodoch i v morských prístavoch, zatiaľ čo na letiskách prestanú existovať najneskôr koncom marca 2008. Podmienkou však bolo, že budú krajiny na to pripravené.

19. januára 2007 - Cieľom vlády SR bolo ukázať v júni 2007, respektíve v septembri 2007 absolútnu pripravenosť SR na pristúpenie k Schengenu od 1. januára 2008. Konštatoval to vo Vyšnom Nemeckom minister vnútra SR Robert Kaliňák. Spolu so splnomocnencom vlády pre Schengen a štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra (MV) SR Jozefom Bučekom sa oboznámil so situáciou na 98 kilometrov dlhej hranici SR s Ukrajinou. Použili na to aj vrtuľník.

15. februára 2007 - Slovensko postupuje podľa harmonogramu v prípravách na pripojenie sa k Schengenskej informačnej databáze (SIS I for all) a plní načas stanovené úlohy. Uviedol to v Bruseli po zasadnutí Rady EÚ pre vnútro slovenský minister vnútra Robert Kaliňák.

18. februára 2007 - Slovensko-ukrajinský hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom v Sobraneckom okrese bol pre osobnú dopravu a peších turistov z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od polnoci. Rekonštrukcia spomínaného priechodu súvisela s podmienkami vstupu Slovenska do schengenského priestoru.

14. marca 2007 - Vláda SR schválila akčný plán pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru obsahujúci 168 nedostatkov a odporúčaní hodnotiacich komisií EÚ v jednotlivých oblastiach, ktoré mala naša krajina odstrániť, prípadne splniť. Išlo o oblasť ochrany osobných údajov, policajnej spolupráce vrátane policajného vzdelávania, ochrany vzdušných a pozemných hraníc a vízovej agendy v SR.

27. marca 2007 - Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák prevzal v Lisabone od svojho portugalského rezortného partnera Antónia Costu softvérové zostavy SISone4ALL, vďaka ktorým sa Slovensko mohlo napojiť na systém SIS I+. Prevzatie softvéru znamenalo symbolický prvý kľúč k vstupu do schengenského priestoru.

2. apríla 2007 - Uskutočnil sa kontrolný deň na bratislavskom letisku, kde prebiehala prestavba, aby spĺňalo podmienky na vstup Slovenska do schengenského priestoru.

18. apríla 2007 - Vláda SR schválila návrh novely zákona o Policajnom zbore SR, podľa ktorého je prevádzkovateľom Schengenského informačného systému Ministerstvo vnútra SR.

30. mája 2007 - Vláda SR schválila národný plán ochrany štátnych hraníc SR, ktorý bol základným dokumentom v oblasti ochrany vonkajších hraníc EÚ.

18. júna 2007 - Premiéri Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska na bratislavskom summite vyšehradskej skupiny jednoznačne odmietli hlasy z Rakúska o posunutí termínu vstupu krajín V4 do schengenského priestoru, ktorý bol naplánovaný na 1. januára 2008.

26. júna 2007 – Parlament SR schválil balík noviel v súvislosti so vstupom Slovenska do schengenského priestoru. V rámci noviel ôsmich zákonov - o štátnej službe v policajnom zbore, zbraniach a strelive, policajnom zbore, správnych poplatkoch, pobyte cudzincov, ochrane štátnej hranice, európskom zatýkacom rozkaze a trestnom poriadku sa takisto ustanovil okruh subjektov, ktorým sú poskytované informácie zo Schengenského informačného systému.

13. júla 2007 - Slovensko splnilo kľúčovú a najťažšiu podmienku na vstup do schengenského priestoru. Zabezpečenie hranice s Ukrajinou pozitívne zhodnotil Brusel v neoficiálnej správe, ktorú vypracoval počas júnovej kontroly priamo v teréne.

13. júla 2007 - Po rozšírení schengenského priestoru sa budú aj naďalej starať o bezpečnosť na hraničných územiach zmiešané hliadky susediacich štátov. Dohodli sa na tom účastníci konferencie Salzburského fóra, ktorá sa skončila v rakúskom Innsbrucku. Na stretnutí Slovensko zastupoval minister vnútra SR Robert Kaliňák.

20. augusta 2007 - Bratislavské Letisko Milana Rastislava Štefánika by malo byť v čase kontroly z Európskej únie pripravené na vstup do schengenského priestoru. Po pracovnej návšteve tohto objektu v sprievode podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho to konštatoval predseda vlády Robert Fico.

13. septembra 2007 - Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák slávnostne otvoril hraničný priechod v Ubli v Sninskom okrese po troch mesiacoch rekonštrukčných prác. Pre motoristov pribudla vynovená kontrolná hala, tretí jazdný pruh a koridor pre peších turistov. Celková cena diela – kontrolnej haly vrátane technologického zariadenia a nevyhnutných úprav colného hraničného priechodu súvisiacich so vstupom Slovenskej republiky do schengenského priestoru bola financovaná zo Schengenského prechodného fondu - 79.786,56 eura a zo štátneho rozpočtu SR - 644.529,54 eura a 56.076.623,64 Sk.

18. septembra 2007 - Na zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútro v Bruseli slovenský minister vnútra Robert Kaliňák informoval o prípravách na rozšírenie schengenského priestoru v SR. Ako tiež informoval, Slovensko - rovnako ako aj Česká republika - podpíše s Rakúskom memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce pri kontrole hraníc.

18. septembra 2007 - K rozšíreniu Schengenu by mohlo dôjsť o niekoľko dní skôr, než predpokladal aktuálny časový harmonogram. Pripustil to na zasadnutí ministrov vnútra v Bruseli podpredseda Európskej komisie Franco Frattini, podľa ktorého by sa tak mohlo stať namiesto posledného dňa roka ešte pred Vianocami.

4. októbra 2007 - Prevádzkovateľ medzinárodného Letiska Košice - Airport Košice , a.s., odstránil všetky nedostatky, ktoré mu Schengenská komisia oznámila po májovej kontrole (2006) a podľa jeho výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva Michaela Hoeferera bolo plne pripravené na prepravu cestujúcich do krajín Schengenu.

15. novembra 2007 - Na Letisku M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., (BTS) za prítomnosti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho slávnostne uviedli do prevádzky prístavbu odletových mostov. Symbolickým prestrihnutím pásky spolu s predsedom predstavenstva BTS Karolom Biermannom sa tak uzavreli prípravné práce na vstup Slovenska do schengenského priestoru na letisku Bratislava.

18. novembra 2007 - Ministri vnútra členských krajín Európskej únie schválili v Bruseli rozšírenie schengenského priestoru o deväť nových krajín vrátane Slovenska, keď prijali záverečnú hodnotiacu správu o ich pripravenosti na vstup do Schengenu k 21. decembru 2007.

15. novembra 2007 - Európsky parlament odhlasoval rozšírenie schengenského priestoru o deväť nových krajín Európskej únie vrátane Slovenska k 21. decembru 2007.

6. decembra 2007 - Ministri vnútra členských krajín Európskej únie definitívne schválili rozšírenie schengenského priestoru o deväť nových členských krajín vrátane Slovenska k 21. decembru 2007.

21. decembra 2007 - Deväť z 12 nových členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska sa stali oficiálne členmi schengenského priestoru. Úderom polnoci tak prestali existovať kontroly na hraniciach medzi starými a novými členskými krajinami. Stalo sa tak po dva roky trvajúcom hodnotiacom procese. Spoločne so SR sa členmi schengenského priestoru stali Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Zrušenie kontrol sa týkalo zatiaľ len pozemných a vodných komunikácií. Na letiskách prestali kontroly existovať v marci 2008.

28. marca 2008 - Predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomírom Vážnym slávnostne prestrihli na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika pásku deliacu Slovensko od schengenského vzdušného priestoru. Vstupom bratislavského letiska do tohto priestoru z 29. na 30. marca zanikla potreba pasovej kontroly pre schengenských cestujúcich a umožnilo sa voľné prekročenie vnútornej hranice občanmi zmluvných štátov.

Do schengenského vzdušného priestoru vstúpili tri slovenské medzinárodné letiská. Okrem bratislavského aj letiská v Košiciach a Poprade.

9. apríla 2013 - Slovenská republika spoločne s ďalšími 27 štátmi spustila prevádzku Schengenského informačného systému druhej generácie, tzv. SIS II, ktorý plne nahradil dovtedajší Schengenský informačný systém prvej generácie (SIS 1).