< sekcia Slovensko

Šefčovič a Gove po prvý raz zhodnotili dodržiavanie dohody o brexite

Maroš Šefčovič. Foto: TASR/AP

Vyplýva to z výsledkov prvej schôdze spoločného výboru EÚ - Spojené kráľovstvo, zaoberajúceho sa brexitom, ktorá sa prostredníctvom videokonferencie uskutočnila v pondelok večer.

Brusel 31. marca (TASR) - Správne a včasné dodržiavanie dohody o brexite je pre Európsku úniu kľúčovou prioritou. Týka sa to najmä ochrany práv okolo 4,5 milióna občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, udržania mieru a stability na írskom ostrove v duchu Veľkonočnej mierovej dohody a zaistenia integrity jednotného trhu EÚ.

Vyplýva to z výsledkov prvej schôdze spoločného výboru EÚ - Spojené kráľovstvo, zaoberajúceho sa brexitom, ktorá sa prostredníctvom videokonferencie uskutočnila v pondelok večer.

Európsku úniu na tomto podujatí zastupoval podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič a britskú stranu minister Michael Gove, ktorý má na starosti dohodu o brexite.

Šefčovič v správe pre médiá naznačil, že diskusia sa konala v konštruktívnej a produktívnej atmosfére. Podrobné právne povinnosti oboch strán sú stanovené v dohode o brexite, ktorá nadobudla účinnosť 1. februára 2020. Brusel aj Londýn teraz musia túto dohodu dodržiavať dôsledne a disciplinovane.

Šefčovič privítal záväzok Londýna pokračovať v snahe, aby si občania EÚ mohli zaregistrovať svoj zákonný pobyt v Británii a mohli tak využívať svoje práva uvedené v dohode o brexite.

Potvrdil tiež, že EK bude podporovať členské štáty pri zabezpečovaní toho, aby si aj občania Spojeného kráľovstva žijúci v EÚ mohli uplatňovať svoje práva vyplývajúce z dohody, a dodal, že bude monitorovať, či sa to robí správne.

Obe strany sa dohodli, že je dôležité, aby Spojené kráľovstvo stanovilo svoje plány na nadchádzajúce mesiace, pokiaľ ide o dodržiavanie Protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

Komisia sa zaviazala spolupracovať s Britániou na implementácii protokolu, ktorý má vyriešiť hraničný režim medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko. Z hľadiska Bruselu je naliehavo potrebné predložiť podrobný časový rozvrh a vykonať opatrenia, ako je príprava na zavedenie colných režimov pre tovar vstupujúci do Severného Írska z Británie, a zabezpečiť, že všetky hygienické a fytosanitárne kontroly, ako aj ďalšie regulačné kontroly bude možné vykonať v súvislosti s tovarom vstupujúcim do Severného Írska z krajín mimo EÚ.

Šefčovič a Gove sa zároveň dohodli, že jasné a spoľahlivé odpovede v tejto oblasti sú kľúčové na to, aby sa podniky mohli pripraviť na zmenu a riešiť potrebné problémy.

EÚ a Británia sa rovnako rozhodli pracovať prostredníctvom šiestich špecializovaných výborov v rozhodujúcich oblastiach dodržiavania dohody o brexite.

Dohodli sa najmä na tom, že predovšetkým osobitný výbor pre Protokol o Írsku/Severnom Írsku sa musí bezodkladne zapojiť do diskusií a prípravy rozhodnutí, ktoré musí spoločný výbor EÚ - Spojené kráľovstvo v súvislosti s írsko-severoírskym hraničným režimom prijať do konca prechodného obdobia, čiže do konca decembra 2020.

Obe strany sa dohodli, že druhé pracovné zasadnutie spoločného výboru sa uskutoční v priebehu júna.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)