< sekcia Slovensko

Seniorom pomáha zorientovať sa v online prostredí edukatívna kampaň

Ilustračné foto. Foto: TASR/Vladimír Benko

Podľa nadácie Socia sú skupinou, ktorá je výrazne zasahovaná množstvom informácií, dezinformácií či internetových hoaxov.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Edukatívna kampaň vystríha seniorov pred nástrahami internetu a učí ich, ako odhaliť hoaxy. Pomôcť seniorom zorientovať sa v často zložitom online prostredí sa rozhodla Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien spolu s partnermi.

"Myslíme si, že starší ľudia sú schopní overovať si informácie. Len sa s nimi musíme o tejto téme rozprávať, pomôcť im zorientovať sa. Chceme povzbudiť seniorov k aktivite a zdôrazniť potrebu vzdelávania," hovorí správca nadácie Socia Vladislav Matej. "Aj toto patrí k prevencii proti zneužívaniu seniorov. Preto je témou tohtoročnej kampane Staroba sa nás dotýka mediálna gramotnosť seniorov," dodal.

Postupne sa veľká časť životov presunula do online prostredia a týka sa to aj seniorov. Podľa nadácie Socia sú skupinou, ktorá je výrazne zasahovaná množstvom informácií, dezinformácií či internetových hoaxov. "Keďže nie sú úplne zruční v používaní technických prostriedkov, akými sú aplikácie, mobily či sociálne siete, môže to viesť k ich sociálnemu vylúčeniu alebo osobnej frustrácii," uviedla manažérka kampane Staroba sa nás dotýka Kamila Adamkovičová.

"Mediálnej gramotnosti starších ľudí sa nevenuje toľko pozornosti, koľko by sa malo. Nestačí im len hovoriť, že majú byť skeptickejší a myslieť kritickejšie. Treba im dať veľmi konkrétne praktické zručnosti na to, aby dokázali odhaľovať manipulácie a dezinformácie na internete," vysvetľuje Peter Jančárik z agentúry Seesame, ktorá spoločne s nadáciou Socia na jar pre seniorov pripravuje tréningy.

Hoaxy sú podľa predstaviteľov nadácie Socia reálnym nástrojom moci, ktorý pomáha ovládať skupiny obyvateľstva rôznymi spôsobmi. Seniori sú podľa nich veľmi zraniteľná časť populácie, pretože internet a práca s počítačom sú pre nich nové a užitočné veci, no zároveň tam na nich číhajú rôzne nebezpečenstvá.

"Kampaň je zameraná na vyvolanie prirodzeného odporu proti manipuláciám v online prostredí," hovorí riaditeľka agentúry Creative Department Simona Bubánová. Podať seniorom informáciu o nástrahách internetu sa podľa nej kampaň snaží jemne humorným tónom. Kampaň podporili aj známe osobnosti ako hudobník Peter Lipa, herec František Kovár, spisovateľka Etela Farkašová a fotograf Peter Friedner.

Súčasťou tohtoročnej kampane Staroba sa nás dotýka bude aj decembrová konferencia venovaná mediálnej gramotnosti seniorov. Zúčastnia sa najmä seniori, ale aj mladí ľudia, zástupcovia samospráv a organizácií venujúcich sa seniorom. Ako spíkri vystúpia napríklad spisovateľ Michal Hvorecký, šachový veľmajster a autor knihy Sila rozumu v bláznivej dobe Ján Markoš či občiansky aktivista Ján Benčík.

"Aj konferenciou chceme poukázať na to, aké sú dôležité kvalitné informácie či vzdelávanie a vďaka tomu nemusia seniori byť najzraniteľnejšou skupinou v spoločnosti, dodala Adamkovičová.