< sekcia Slovensko

TASR prinesie v októbri sériu reportáží o mlynoch na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dnes už by sme mlynárov asi hľadali ťažko, ale staré objekty pripomínajúce slávu tohto remesla stále nachádzame v našich regiónoch.

Bratislava 30. septembra (TASR) – Slovensko malo od prvopočiatkov charakter poľnohospodárskej krajiny. Historickým dôkazom tejto skutočnosti sú hospodárske budovy po celom jeho území. Predovšetkým v slovenských dedinách stále nachádzame objekty, ktoré pripomínajú súčasníkom, ako sa živili naši predkovia.

K charakteristickým agrárnym budovám patria hlavne mlyny. Technológia spracovanie obilia na múku, ktorá bola základným zdrojom obživy obyvateľstva, bola prispôsobená prírodným podmienkam. Na Slovensku v minulosti využívali na pohon mlynských zariadení predovšetkým vodu. Mlyny sa považovali v minulosti za znak prosperity regiónu. Mlynári stáli v procese výroby chleba na jeho začiatku, patrili k váženým občanom.

Dnes už by sme mlynárov asi hľadali ťažko, ale staré objekty pripomínajúce slávu tohto remesla stále nachádzame v našich regiónoch. Objekty s charakteristickou architektúrou slúžia hlavne ako rekreačné zariadenia, prípadne múzeá. TASR v priebehu októbra prinesie vo svojom spravodajskom servise sériu reportáží o mlynoch a mlynárstve v slovenských regiónoch. Tie budú vydávané každý deň okrem soboty vždy o 9. hodine.

Prehľad reportáží o mlynoch v októbri 20191. októbra – Vodný mlyn v Toryse by mal slúžiť na reprezentačné účely

2. októbra – Mlyn vo Veľkých Teriakovciach poháňalo koleso gréckeho typu

3. októbra – História vodného mlyna v Bohuniciach siaha do 19. storočia

4. októbra – Mlyn v Kostoľanoch nad Hornádom má slúžiť ako kultúrne centrum

6. októbra – Žiarska samospráva chce odhaliť základy starého mlyna

7. októbra – Pytlikári na Kopaniciach a Záhorí šili vrecia pre mlynárov

8. októbra – Mesto Spišské podhradie odkúpilo historický mlyn

9. októbra – Lodný mlyn v Kolárove je unikátnou technickou pamiatkou

10. októbra – Technológia spracovania obilia v parnom mlyne v Buzici

11. októbra – História mlynárstva v regióne Turca

13. októbra – Ako mleli múku mlyny v Porube

14. októbra – Králikov mlyn v Nemšovej postavili pred viac ako 200 rokmi

15. októbra – Ako sa mlela múka v Hornom mlyne na potoku Bystrica

16. októbra – Dejiny mlynárstva v Kvačianskej doline na Liptove

17. októbra - Mlyna v Dechticiach sa ujal potomok pôvodných mlynárov