Quantcast
< sekcia Slovensko

SHMÚ chce navŕtať 385 sond na monitorovanie hladín podzemnej vody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Na skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody bolo vyčlenených viac ako 9,6 milióna eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Bratislava 21. januára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) chce nanovo navŕtať 385 sond na monitorovanie hladín podzemnej vody. Chce tiež vybudovať 120 nových pozorovacích objektov prameňov a obnoviť 169 vodomerných staníc na povrchových tokoch na celom Slovensku. SHMÚ tak chce urobiť v rámci druhej etapy obnovy objektov monitorovania podzemnej vody s ukončením v roku 2023. Pre TASR to povedal hovorca SHMÚ Ivan Garčár.

Na skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody bolo vyčlenených viac ako 9,6 milióna eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Súčasťou je aj výrazné posilnenie automatizácie merania, a to nákup 590 automatických prístrojov na monitorovanie podzemných vôd a 350 pre povrchové vody. Časť automatických prístrojov pre podzemné vody zabezpečuje podľa Garčára online prenos dát a následne ich operatívne spracovanie.

"S ohľadom na zabezpečenie dlhodobých radov meraní sa objekty štátnej hydrologickej siete podzemných aj povrchových vôd primárne obnovujú na pôvodných lokalitách, čím nie je narušená kontinuita meraní," priblížil Garčár.

Hovorí tiež, že nové sondy a prístroje zvýšia presnosť meraných parametrov. Zväčšia sa aj počty meraní a flexibilnosť nastavenia intervalov meraní. Nové zabudovanie umožní meranie kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov.

"Majetkovo právne vyrovnanie objektov zabezpečí stabilizáciu pozorovacieho objektu v predmetnej lokalite," poznamenal Garčár. Dodal, že výhodou budú online merania s okamžitou prezentáciou dát na webstránke SHMÚ.

Nové pozorovacie zariadenia budú skúmať kvalitu podzemných vôd a trendy jej vývoja. "Budú skúmať aj krátkodobé a dlhodobé zmeny hydrologického režimu podzemných a povrchových vôd," povedal hovorca SHMÚ.

Zisťovať budú aj dôsledky sucha a klimatických zmien na vody. Na základe skúmaní budú meteorológovia posudzovať účinnosť opatrení, ktoré sa zaviedli na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Hydrologické údaje si potom môže SHMÚ vymieňať na medzinárodnej úrovni v hraničných územiach, vysvetlil Garčár.

Skúmať môžu podľa Garčára aj mieru vplyvov stavieb a vypúšťania odpadových vôd. "Budú zisťovať aj vplyv vodného diela Gabčíkovo na hydrologický režim vodným dielom ovplyvneného územia. Nastavenie automatických online prístrojov umožňuje podať výstrahu pri priblížení sa hladiny podzemnej vody k terénu, respektíve pri výraznom poklese hladín podzemnej vody," uviedol Garčár.

Poznamenal tiež, že pozorovacie sondy hydrologickej siete boli vybudované v období medzi rokmi 1940 až 1960. Obnova objektov bola v roku 2015 minimálna a zhoršoval sa aj ich technický stav. "Spôsobovalo to menej presné a technicky náročné merania hladinového režimu na sondách a výdatnosti prameňov," povedal Garčár. Pred piatimi rokmi bolo nanovo navŕtaných 490 sond z celkového počtu 1130. Dodal ešte, že nové objekty sú v tesnej blízkosti pôvodných vrtov na území celého Slovenska.