Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort školstva vníma pozitíva financovania vedy cez plán obnovy

Na snímke v popredí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Foto: TASR - Martin Baumann

Ministerstvo súhlasí s potrebou vyššieho objemu prostriedkov na vedu a výskum.

Bratislava 18. júna (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si uvedomuje pozitíva, ale aj riziká financovania výskumu a vývoja prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR a Programu Slovensko. Zároveň vníma aj nízky podiel financovania vedy a výskumu na HDP. Ako uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva, robí v tejto oblasti maximum pri predkladaní návrhu rozpočtu a strategických materiálov, avšak schvaľovaný rozpočet pre oblasť financovania vedy zo štátneho rozpočtu dlhodobo stagnuje.

"Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je však nevyhnutné vyriešiť problém stagnujúceho financovania výskumu a vývoja práve zo štátneho rozpočtu," uviedli z ministerstva školstva. Tvrdia, že v rámci prípravy strategických materiálov, ako sú napríklad prvý akčný plán implementácie cestovnej mapy výskumných infraštruktúr či stratégia otvorenej vedy, berú do úvahy lekcie z minulosti. "Je našou prioritou orientovať tok financií smerom k navýšeniu aj z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rovnako v súčasnosti však vnímame príležitosť zvýšenia objemu financií v oblasti vedy a výskumu práve cez plán obnovy a Program Slovensko," poznamenal rezort školstva.

Ministerstvo súhlasí s potrebou vyššieho objemu prostriedkov na vedu a výskum. "Avšak v kontexte SR sú vytvárané ďalšie príležitosti financovania vedy a výskumu cez komponent 9 Plánu obnovy a odolnosti SR a Program Slovensko v rádovo vyšších objemoch, ako tomu bolo doteraz," uviedol rezort školstva. Ako podotkol, v rámci plánu obnovy je v rámci piatich investícií možné smerovať do vedy a výskumu 280 miliónov eur.

Rezort dodal, že neprestajnou snahou je riešiť túto situáciu najmä prostredníctvom konkrétnych opatrení a viacerých pripravovaných alebo už prijatých strategických materiálov v oblasti vedy so zachovaním princípu komplementarity. "Zatiaľ čo aktivity plánu obnovy v tejto oblasti sú smerované najmä na podporu úspešných jednotlivcov alebo tímov, na dofinancovanie alebo naštartovanie svojho výskumu, opatrenia prvého akčného plánu sú zamerané skôr na podporu a rozvoj rôznorodej slovenskej infraštruktúry vedy a výskumu," spresnili z ministerstva školstva. Opatrenia v rámci Stratégie pre otvorenú vedu zas podľa ministerstva umožnia lepší prístup k zdrojom a publikáciám. "Razantné zvýšenie prostriedkov pre oblasť vedy a výskumu vnímame najmä cez komponent 9 Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj pripravovaný Program Slovensko. Zároveň každoročne pri návrhu rozpočtu rezort predkladá návrhy na navýšenie rozpočtu pre oblasť vedy a výskumu," uzavreli z ministerstva školstva.