Quantcast
< sekcia Slovensko

SIS upozornila na zlyhania investora pri dostavbe jadrového zariadenia

Slovenská informačná služba (SIS). Foto: TASR

Spravodajská činnosť SIS sa v roku 2021 zameriavala aj na monitorovanie hospodárnosti nakladania s verejnými financiami v rámci rezortu zdravotníctva.

Bratislava 25. júna (TASR) – Slovenská informačná služba (SIS) vlani odstúpila zákonným príjemcom aj informácie o zlyhaniach investora pri dostavbe jadrového zariadenia. Upozornila tiež na nehospodárne nakladanie s majetkom štátu či na podozrenia z eurofondových podvodov. Vyplýva to z neutajovanej verzie Správy o činnosti SIS za rok 2021.

Odstúpila informácie týkajúce sa strategického projektu dostavby jadrového zariadenia. "Bol monitorovaný priebeh dostavby vrátane rizík poškodenia hospodárskych záujmov SR spojených so zvyšovaním nákladov, technickými nedostatkami a predlžovaním termínov dostavby," priblížila. Služba v tejto súvislosti informovala aj o negatívnych dosahoch opakovaných zlyhaní investora pri dostavbe na spoločnosť s majetkovou účasťou štátu, ako aj na samotnú SR.

Tiež informovala o konflikte záujmov člena dozornej rady spoločnosti vlastnenej štátom, ktorý cez nastrčenú osobu riadi a spoluvlastní spoločnosť, ktorá od predmetnej štátnej spoločnosti dostáva finančné príspevky.

"Služba odstúpila poznatky o nehospodárnom nakladaní s majetkom štátu na niektorých ministerstvách, respektíve v spoločnostiach v ich gescii," podotkla SIS s tým, že v niektorých prípadoch zaznamenala podozrenia z machinácií pri verejných obstarávaniach a zneužitia finančných prostriedkov štátnej akciovej spoločnosti.

Boli získané informácie o výrazne predražených dodávkach tovarov a služieb na realizáciu projektu propagujúceho SR. "V súvislosti s nehospodárnym nakladaním so štátnym majetkom boli získané informácie o manipulácii verejných obstarávaní týkajúcich sa zásobovania štátu v krízových situáciách, ktoré spočívali v ich účelovom rušení a následnom priamom prideľovaní zákaziek vopred vybratým spoločnostiam," dodali v správe.

Spravodajská činnosť SIS sa v roku 2021 zameriavala aj na monitorovanie hospodárnosti nakladania s verejnými financiami v rámci rezortu zdravotníctva, "pričom boli napríklad získané a následne aj odstúpené informácie o podozreniach, že bola úmyselne znížená hodnota nehnuteľnosti s cieľom znížiť jej predajnú cenu."

V súvislosti s čerpaním eurofondov informačná služba informovala o podnikateľskom subjekte, ktorý dlhodobo prostredníctvom ním ovládaných obchodných spoločností realizoval netransparentné a korupčné aktivity pri čerpaní dotácií z eurofondov poskytnutých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). "Pri uvedenej ekonomickej trestnej činnosti pravdepodobne dochádzalo ku korumpovaniu pracovníkov PPA," zdôraznila služba v správe.

SIS informovala aj o podnikateľovi podozrivom z páchania daňových podvodov, ktorý sa prostredníctvom stavebnej spoločnosti v konzorciu s ďalšími zahraničnými subjektom zúčastňoval na verejných súťažiach na modernizáciu dopravnej či obecnej infraštruktúry, hoci na to nebol dostatočne kvalifikovaný a nemal dostatočné kapacity. "Na neúspechy vo verejných súťažiach reagoval podávaním námietok na Úrad pre verejné obstarávanie, čím boli ohrozené termíny čerpania finančných prostriedkov z eurofondov a termíny realizácie stavebných prác," uviedla informačná služba v správe.