< sekcia Slovensko

Je zahájené vzdelávanie, ako predísť útokom medveďa na kontajnery

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Kontroly ukazujú, že zdrojom výskytu medveďa v obciach je okrem komunálneho odpadu a bioodpadu aj plastový a kovový triedený odpad.

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v poslednom období intenzívne kontroluje zabezpečenie zmesového komunálneho odpadu a bioodpadu pred prístupom medveďa v obciach. V spolupráci s ochranármi a organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-Pack zahájila vzdelávacie aktivity s cieľom predísť útokom medveďa. Informovala o tom hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

Kontroly ukazujú, že zdrojom výskytu medveďa v obciach je okrem komunálneho odpadu a bioodpadu aj plastový a kovový triedený odpad. "Na základe kontrol však môžeme konštatovať, že sú vysoko rizikové, pretože často obsahujú nedojedené zvyšky aromatických potravín či nápojov," hovorí Lesná. Približuje, že žlté a červené nádoby navyše nebývajú zabezpečené pred prístupom akýchkoľvek živočíchov, teda ani pred medveďom.

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo preto napísal v júli list všetkým OZV, ktoré majú územnú pôsobnosť v lokalitách, kde sa vyskytuje medveď. Apeloval na nich, aby sa venovali problematike zabezpečovania kontajnerov a iniciovali spoluprácu v edukačnej činnosti pre obyvateľov.

Lesná pripomína, že OZV sa podľa zákona o odpadoch zodpovedajú nielen za komplexné zabezpečenie zberu triedených zložiek komunálneho odpadu, ale zo zákona majú aj povinnosť vzdelávať a propagovať edukačné aktivity, zamerané na účasť ľudí na triedenom zbere.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR - Radovan Stoklasa


V pondelok (23. 8.) tak spolu so štátnou ochranou prírody a jej Zásahovým tímom pre medveďa hnedého začala prvú sériu vzdelávacích aktivít. Spolupráca bude prezentovaná vo videu od Natur-Packu v seriáli o triedení odpadu Správna trefa. "Je veľmi dôležité, aby sme z pozície orgánu ochrany životného prostredia nielen kontrolovali povinnosti a udeľovali sankcie, ale pôsobili aj preventívne," skonštatoval Jenčo.

V septembri tohto roka pripravuje inšpekcia spoluprácu s OZV Envi-Pak.