< sekcia Slovensko

Inšpektori ochrany prírody a krajiny uložili pokuty v 114 prípadoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Najvyššiu pokutu, 7000 eur, uložil Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny SIŽP Združeniu vlastníkov pozemkov v Jalovci.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Inšpektori ochrany prírody a krajiny vykonali v 1. polroku 326 kontrol. Porušenie zákonov zistili v 206 prípadoch. Právoplatne uložili pokuty v 114 prípadoch, a to v celkovej výške 63.796 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Tamara Lesná.

Najvyššiu pokutu, 7000 eur, uložil Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny SIŽP Združeniu vlastníkov pozemkov v Jalovci. Porušenie spočívalo v tom, že v júli 2019 stavali v lese približovaciu lesnú cestu bez súhlasu okresného úradu, priblížila Lesná.

Obyvateľovi obce Hladovka na Orave uložili inšpektori pokutu vo výške 6000 eur za to, že v júli až auguste 2019 zasypal koryto vodného toku Oravica stavebným odpadom. Zmenil tak podľa Lesnej stav mokrade bez súhlasu okresného úradu.

Pokutu 3500 eur dostal obyvateľ Terchovej za vjazd a státie autom v ochrannom pásme chráneného stromu topoľ v Radoli, uviedla Lesná. Pokračuje, že muž navyše poškodil chránený topoľ čierny nesprávnym a neodborným rezom.

Spoločnosť Ikea Industry Slovakia, odštepný závod Malacky Boards, dostala od SIŽP pokutu 5000 eur. Minulú jar v lokalite Modranský Šúr – Zadný Šúr spoločnosť podľa inšpekcie poškodila trvalý trávnatý porast na miestach rozmnožovania a odpočinku chránených obojživelníkov. Zároveň ide o miesto, kde sa rozmnožujú voľne žijúce vtáky, najmä cíbik chocholatý a kaňa močiarna. "Zároveň spoločnosť zmenila stav mokrade, vlhkej lúky s výskytom krovitých vŕb, druhovo bohatej na vysoko steblové ostrice, trávy a byliny, úpravou na monokultúrnu plantáž nepôvodných rýchlorastúcich drevín," poukázala Lesná.

V roku 2019 tiež spoločnosť zničila poľnohospodárskymi prácami trvalý trávny porast a o mesiac na tomto území vysadila 7271 kusov rýchlo rastúcich drevín. "SIŽP má za to, že ide o protiprávne konanie, pretože spoločnosť konala bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody. Naplnila sa tak skutková podstata správneho deliktu," uviedla Lesná. Spoločnosť následne topole vysadené v mokradi odstránila a plochu rekultivovala.