Quantcast
< sekcia Slovensko

Enviro inšpekcia uložila vlani najvyššiu pokutu za skládku Vlčie hory

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Inšpekcia celkovo uložila pokuty za 3,3 milióna eur.

Bratislava 13. mája (TASR) - Najvyššiu pokutu, 150.000 eur, uložila vlani Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) spoločnosti Cometar, ktorá prevádzkuje skládku odpadov Vlčie hory pri Hlohovci. Dôvodom bolo nedovolené nakladanie s nebezpečným odpadom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

Cementárni v Rohožníku, patriacej spoločnosti CRH Slovensko, závod Rohožník, dali inšpektori pokutu vo výške 100.000 eur. Lesná priblížila, že závod nedodržiaval emisné limity pre znečisťujúce látky oxid siričitý, oxidy dusíka či tuhé emisie.

Taktiež pokutu 100.000 uložila minulý rok SIŽP spoločnosti Knauf Insulation. "V kontrolovanom období nedodržiavala emisný limit pre znečisťujúcu látku oxid siričitý a nevykonala nariadené nápravné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania týchto limitov," poznamenala Lesná. Zároveň informovala, že spoločnosť nedostatok napravila a aktuálne predpísaný emisný limit dodržiava.

Zároveň odbor inšpekcie ochrany vôd SIŽP dal pokutu 90.000 eur Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Konkrétne čistiarni odpadových vôd v meste Kolárovo za vypúšťanie odpadových vôd v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy, vysvetlila hovorkyňa.

Inšpekcia vykonala v roku 2021 spolu 2356 kontrol. Celkovo uložila pokuty za 3,3 milióna eur. Najviac kontrol, 614, vykonal odbor ochrany prírody a krajiny SIŽP.