Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. október 2023Meniny má Stela
< sekcia Slovensko

SIŽP vykonala vyše 27 kontrol v súvislosti s držbou mačkovitých šeliem

Na snímke budova, v ktorej sídli stále pracovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Spišskej Novej Vsi 18. októbra 2021. Foto: TASR - Maroš Černý

Inšpekcia pripomína, že všetci držitelia sú povinní viesť evidenciu, preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia živočícha.

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala viac ako 27 kontrol v súvislosti s držbou niektorých druhov mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. Porušenie zákona zistila najmenej v 16 prípadoch a najvyššia pokuta, ktorú uložila, bola 1500 eur. Pre TASR to uviedol hovorca SIŽP Dávid Vido.

Cieľom kontrol bolo zistiť aktuálny stav u chovateľov, či urobili opatrenia na zamedzenie ďalšieho rozmnožovania a počet chovných samíc. "Počas kontrol boli všetci kontrolovaní chovatelia informovaní o zákaze nadobúdať nové exempláre nielen kúpou, darom, prevodom, ale aj vlastným odchovom," tvrdí Vido.

Z kontrol vyplynulo, že vo väčšine prípadov neurobili chovatelia žiadne opatrenia, aby zamedzili nežiadúcemu rozmnožovaniu, napríklad sterilizáciu mačkovitých šeliem. "Najčastejšie opakujúcim porušením bolo, že držiteľ exemplárov neviedol evidenciu na druhových kartách v súlade s platnou legislatívou," povedal Vido. Doplnil, že v tejto chvíli majú otvorených osem kontrol.

V rámci kontrol bol v minulom aj tomto roku skontrolovaný pojazdný zoo park. Inšpektori tam nezistili porušenie zákona, držané zvieratá nadobudli legálnym spôsobom. "SIŽP nekontroluje, či sú živočíchy chované vo vhodných podmienkach, to je v kompetencii príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ," poznamenal Vido.

SIŽP uviedla, že "kontaktné zoo" boli v minulosti najväčšími producentnmi mláďat veľkých mačkovitých šeliem. Po odchovaní, keď už neboli vhodné na priamy styk s ľuďmi, boli posúvané do iných súkromných chovov. "V niektorých prípadoch bol osud týchto zvierat nejasný a nedal sa dohľadať," poznamenal Vido. Zároveň inšpektori zaznamenali aj pokusy o obchodovanie s primátmi. Tie sa prejavili ponúkaním opíc na trvalú adopciu cez internet za finančný obnos. To tiež inšpekcia považuje za porušenie zákona.

"V súčasnej dobe, keď platí zákaz držby mačkovitých šeliem, primátov a medveďov očakávame, že živočíchy, ktoré majú chovatelia v držbe, už iba dožijú, respektíve môžu byť dodané do krajín, kde takýto zákaz neplatí. Postupne sa teda tieto živočíchy zo súkromných chovov vytratia a zostanú už iba v zoologických záhradách a záchranných programoch," vysvetlil Vido.

Inšpekcia pripomína, že všetci držitelia sú povinní viesť evidenciu, preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia živočícha. Súkromní chovatelia môžu veľké mačkovité šelmy už iba dochovať, nemôžu s nimi v rámci SR obchodovať a zároveň ich nemôžu poskytnúť ani na rozmnožovanie.