< sekcia Slovensko

SKI predstavila 11 odporúčaní pre implementáciu plánu obnovy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Zlepšiť by sa mohla spolupráca s regionálnou a miestnou samosprávou, odstrániť by sa mohla byrokracia a nastaviť efektívna kontrola, hovorí Chajdiaková.

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) predstavila 11 odporúčaní pre implementáciu slovenského plánu obnovy v oblasti zelenej ekonomiky. Cieľom iniciatívy je podporiť správne nastavenie energetických a environmentálnych kritérií v oblasti obnovy budov, obnoviteľných zdrojov energie, boja proti energetickej chudobe či podmienok pre žiadateľov. Informovala o tom koordinátorka SKI Kateřina Chajdiaková.

V administratívno-technickej oblasti environmentalisti odporúčajú správne nastavenie informovania verejnosti, napríklad cez centrá pomoci. Zlepšiť by sa mohla spolupráca s regionálnou a miestnou samosprávou, odstrániť by sa mohla byrokracia a nastaviť efektívna kontrola, hovorí Chajdiaková.

Pokračuje, že odporúčania v oblasti obnovy budov majú za cieľ dosiahnuť jednotné kritériá z hľadiska energetickej efektívnosti, udržateľnosti a kvalitatívnych požiadaviek na budovy pre investície do obnovy alebo ich výstavby. "Záväzné požiadavky vyplývajúce z predpisov a stratégií na úrovni EÚ musia byť zladené so slovenskými zákonmi tak, aby zbytočne nezaťažovali proces implementácie, napríklad aj z pohľadu byrokratickej záťaže," poznamenala koordinátorka SKI.

V oblasti energetickej chudoby by sa vláda mala zamerať na cielenú informovanosť ohrozených skupín obyvateľstva. Mali by sa podľa Chajdiakovej dozvedieť o možnostiach zvýšenia energetickej efektívnosti.

SKI ďalej odporúča reformu legislatívy pre veternú energiu, dodržiavanie kritérií udržateľnosti využívania biomasy, spomína tiež potrebu nového nastavenia obnoviteľných zdrojov energie.