< sekcia Slovensko

Diplom z STU v tomto roku získalo 1459 nových inžinierov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica

O zhruba 45.000 miest na slovenských vysokých školách sa uchádza menej než 40.000 maturantov, pričom z nich zhruba 20 percent odchádza za štúdiom do zahraničia.

Bratislava 24. júla (TASR) – Diplom zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave získalo v tomto roku 1459 nových inžinierov, informuje o tom univerzita na svojom webe. Vedenie školy pripomína, že letný semester akademického roka 2019/2020 poznačila koronakríza a vyučovalo sa dištančne najmä online formou.

V piatok 17. júla sa skončil rad štátnic a obhajob kvalifikačných prác, ktorý začal v apríli prvými online štátnicami na Fakulte architektúry STU. "Do rodiny viac než 120.000 inžinierov, ktorí absolvovali STU od jej vzniku, sa tak tento rok pridalo takmer pol druha tisíca nových," uviedla STU. Titul bakalára získalo v tomto roku 1302 absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Najviac absolventov má Materiálovotechnologická fakulta v Trnave s počtom 301 absolventov inžinierskeho štúdia, najmenej je, naopak, absolventov z Ústavu manažmentu, kde ich je 22.

O zhruba 45.000 miest na slovenských vysokých školách sa uchádza menej než 40.000 maturantov, pričom z nich zhruba 20 percent odchádza za štúdiom do zahraničia. "Ponuka miest na vysokých školách vysoko prevyšuje dopyt zo strany uchádzačov, a preto často počúvame, že 'na vysokú školu sa vie dostať každý'. Z pohľadu vysokých škôl je to aj pravda," tvrdí STU. Univerzita zároveň uviedla, že okrem niekoľkých odborov, ako napríklad medicína, informatika či psychológia, vysoké školy berú každého, kto sa prihlási, lebo sú financované podľa počtu študentov.

STU pripomína, že na Slovensku iba 27 percent študentov študuje technické a prírodovedné odbory, oproti 31 percentám v Českej republike, 32 percentám v Poľsku a 40 percentám v Nemecku. "Mladí ľudia si u nás vyberajú viac humanitné smery a jedným z dôsledkov na trhu práce je, že až 25 percent vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov pracuje na stredoškolskej pozícii," uviedla univerzita.

Otočiť nepriaznivý trend by podľa STU mohla zmena vo financovaní technických a prírodovedných odborov, ktorú v minulom roku ohlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, keď ešte v decembri 2019 vo svojom akčnom pláne avizovalo zvýšenie normatívu na študentov STEM odborov až o 25 percent.