Quantcast
< sekcia Slovensko

Národný štipendijný program SR podporuje štúdium a výskum v zahraničí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA ho administratívne zabezpečuje na základe zmluvy s ministerstvom školstva.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Študenti, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku sa môžu uchádzať o štipendium a cestovný grant Národného štipendijného programu SR na študijný a/alebo výskumný či umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta počas akademického roka 2021/2022. Počas svojej 15-ročnej histórie podporil Národný štipendijný program študijné a výskumné pobyty pre vyše 1800 štipendistov zo Slovenska. TASR o tom informoval Ján Chlup z neziskovej organizácie Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).

Štipendiá sú určené študentom druhého stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandom slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, napríklad Slovenskej akadémii vied) a postdoktorandom pôsobiacim na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku. Financie sú určené na pokrytie životných nákladov počas pobytu v zahraničí. Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt v SR, sa môžu uchádzať aj o cestovný grant. Žiadosti je možné podávať do 30. apríla.

Národný štipendijný program je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Cudzinci žiadosti môžu predkladať do 30. apríla on-line na www.scholarships.sk. Program doteraz podporil 2420 štipendistov zo zahraničia.

Vznik Národného štipendijného programu schválila vláda SR v júli 2005. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA ho administratívne zabezpečuje na základe zmluvy s ministerstvom školstva.