< sekcia Slovensko

Rezort školstva vyhlásil výzvu na program doučovania Spolu múdrejší 2

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Termín na podanie projektu prostredníctvom elektronického formulára je 27. septembra. Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený do konca septembra.

Bratislava 10. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania s názvom Spolu múdrejší 2 na mesiace október až december. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.

Cieľom výzvy je podporiť základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

„Oproti minulému ročníku prináša projekt viacero zmien, ktorých cieľom je uľahčiť školám realizáciu doučovania. Medzi tieto zmeny patrí napríklad zníženie minimálneho počtu hodín doučovania na týždeň zo šesť vyučovacích hodín na štyri vyučovacie hodiny," uviedol rezort školstva.

Ďalšou zmenou je navýšenie odmeny pre koordinátora projektu. Financie už nebudú vyplácané za celé obdobie, ale za každý mesiac doučovania. Zároveň sa rezort školstva snaží o zníženie administratívnej záťaže pre školy. Žiadosť sa podáva výhradne v elektronickej podobe, prostredníctvom online formulára.

Vzhľadom k tomu, že projekt Spolu múdrejší 2 je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, je potrebné pripojiť ako prílohu do elektronickej žiadosti čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorého vzor je možné stiahnuť na webe rezortu školstva. Termín na podanie projektu prostredníctvom elektronického formulára je 27. septembra. Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený do konca septembra.