Quantcast
< sekcia Slovensko

Začína platiť novela o zabezpečovaní kvality vzdelávania na VŠ

Na archívnej snímke Jozef Habánik. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Agentúra bude rozhodovať o tom, či VŠ bude môcť prijímať uchádzačov o štúdium, alebo bude môcť konať štátnu skúšku v prípade, že sa rozhodne pozastaviť príslušný študijný program, uviedol J. Habánik.

Bratislava 1. januára (TASR) - Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom programe, ktorý pozastavila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ), sa upraví. Agentúra po novom bude môcť na základe závažnosti rozhodnúť, či umožní vysokej škole (VŠ) záverečné skúšky v študijnom programe, alebo či doň len nebude môcť prijímať študentov. Novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania začala platiť od 1. januára.

Cieľom novely je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, ak jeho uskutočňovanie agentúra pozastaví, a to aj napriek tomu, že zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu.

"Agentúra bude rozhodovať o tom, či VŠ bude môcť prijímať uchádzačov o štúdium, alebo bude môcť konať štátnu skúšku v prípade, že sa rozhodne pozastaviť príslušný študijný program. A to preto, aby sme ošetrili závažnosť pochybenia VŠ pri pozastavení študijného programu," ozrejmil predkladateľ novely zákona Jozef Habánik (Smer-SD). Vysvetlil, že pri bežnom nedostatku nebude môcť škola prijímať nových uchádzačov o štúdium, ale jej študenti budú môcť svoje štúdium dokončiť. Ak by však išlo o výrazný nedostatok, ktorý by podľa slov Habánika viedol napríklad k nesúladu v profile absolventa, teda by nastal rozpor medzi národným kvalifikačným rámcom a profilom absolventa, vtedy agentúra neumožní štátnu skúšku v odbore. V tomto prípade bude musieť škola najprv odstrániť zistené nedostatky, a až potom bude môcť v študijnom programe konať štátnu skúšku.

Upravená je aj lehota, v ktorej má SAAVŠ rozhodnúť, alebo sa vyjadriť ku konaniu. Zmenená je z lehoty "do 180 dní" na "do jedného roka". V zákone ostáva možnosť agentúry lehotu raz predĺžiť o 30 dní a túto skutočnosť oznámiť účastníkovi konania. Novelizácia sa dotýka aj ustanovení týkajúcich sa zrušenia habilitačného a inauguračného konania. "Niektoré procesy výrazne zjednodušujeme pre vysokú školu," doplnil Habánik.