Quantcast
< sekcia Slovensko

Školy môžu mať tretiu hodinu telesnej výchovy z disponibilných hodín

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Poslanci už dávnejšie ministra školstva vyzvali, aby čo najskôr prinavrátil tretiu hodinu telesnej výchovy týždenne na základné a stredné školy.

Bratislava 29. júna (TASR) - Školy majú možnosť mať tretiu hodinu telesnej a športovej výchovy z disponibilných hodín. Ide o kompetenciu riaditeľa školy. Dôležité je taktiež vnímať potrebu zachovania priestoru pre zohľadnenie osobitostí jednotlivých škôl prostredníctvom disponibilných hodín v rámcových učebných plánoch. Upozorňuje na to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii pre členov Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorú má TASR k dispozícii.

Poslanec parlamentu a zároveň aj splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO) žiadal od ministerstva školstva zvýšenie počtu hodín vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova na základných a stredných školách v počte minimálne tri hodiny týždenne. Rezort školstva v reakcii uviedol, že začal uskutočňovať kroky a prijímať opatrenia v tejto súvislosti už v auguste 2021, keď sa obrátil na Ministerstvo financií SR so žiadosťou o zvýšenie rozpočtu pre kapitolu ministerstva školstva. Dôvodom bolo dofinancovanie zvýšeného počtu odučených hodín telesnej a športovej výchovy. "Zo strany Ministerstva financií SR nám bolo v októbri 2021 doručené zamietavé stanovisko," uvádza sa v odpovedi rezortu školstva adresovanej predsedovi školského parlamentného výboru Richardovi Vašečkovi (OĽANO).

Ministerstvo uviedlo, že zozbierali aj dáta v súvislosti s kapacitnými a priestorovými možnosťami, z ktorých vyplýva, že školská športová infraštruktúra nie je dostačujúca a niektoré existujúce športoviská sú v havarijnom stave. "Vzhľadom na to vnímame potrebu riešiť v prvom rade problematiku chýbajúcich športovísk a skvalitnenia hodín telesnej a športovej výchovy a následne riešiť potrebu zvyšovania hodín," konštatuje rezort školstva. Skvalitnenie týchto hodín nespočíva podľa ministerstva len v dobudovaní športovej infraštruktúry, ale aj v skvalitnení ľudských zdrojov, ktoré môže byť zabezpečené v prípade motivujúceho finančného ohodnotenia učiteľov daného predmetu.

"Bez ohľadu na iniciatívu týkajúcu sa zvyšovania počtu hodín telesnej výchovy je riešenie problematiky chýbajúcich športovísk a skvalitnenia hodín telesnej a športovej výchovy pre ministerstvo školstva prioritou, na ktorú sa zameriava aj koncepcia športu 2022 - 2026," uvádza sa v reakcii ministerstva. Samotnej kvalite vyučovania telesnej výchovy sa už podľa rezortu venuje projekt Moduly, cez ktorý sa môžu žiaci na prvom stupni učiť telesnú výchovu zaujímavejším spôsobom. Výsledky z prvého ročníka dokazujú, že žiakom sa cez projekt vštepuje základ vzťahu k športu, pohybu a zdravej životospráve.

Poslanci už dávnejšie ministra školstva vyzvali, aby čo najskôr prinavrátil tretiu hodinu telesnej výchovy týždenne na základné a stredné školy. "Už je to presne jeden rok, čo prebieha intenzívna diskusia v súvislosti s telesnou výchovou," povedal Kučera. Vzhľadom na stúpajúci výskyt obezity a cukrovky, ako aj sedavého spôsobu života, ale aj z pohľadu dvoch rokov pandémie považuje Kučera zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy za nevyhnutný krok pre zdravie detí.