< sekcia Slovensko

Školy sa budú od septembra riadiť troma fázami, potvrdil Gröhling

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová počas tlačovej konferencie o preventívnych opatreniach počas otvorenia nového školského roka 18. augusta 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na školách v rizikových oblastiach budú platiť podľa ministra školstva prísne opatrenia.

Bratislava 18. augusta (TASR) – Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu.

Rezort školstva vypracoval manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy počas trvania pandémie. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR založených na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. "Sú to opatrenia, ktoré sme už zažili, nie sú komplikované. Vyžadujú si však zodpovednosť a dodržiavanie. Uvedomujeme si, že školy budú mať isté náklady," uviedol minister školstva s tým, že preto na tento zámer vyčlenil pre školy štyri milióny eur. Môžu ich využiť napríklad na dezinfekčné prostriedky.Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia, poznamenal minister školstva. Z manuálu vyplýva, že pri červenej fáze v základných školách sa bude pre žiakov prvého až piateho ročníka realizovať prezenčné vyučovanie v skupinách do 15 žiakov, od šiesteho do deviateho ročníka sa uskutoční dištančné vzdelávanie.

Gröhling potvrdil, že pri podozrení na nákazu novým koronavírusom u detí bude škola informovať rodičov a tí následne lekára. Rodičia ani škola nebudú kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva. Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová uviedla, že sa blíži jesenné obdobie, pre ktoré je typická chrípka či prechladnutie. "Ak by mali školy volať na regionálny úrad verejného zdravotníctva vždy, keď niekto zakašle, volali by neustále," poznamenala.Na školách v rizikových oblastiach budú platiť podľa Gröhlinga prísne opatrenia. Meranie teploty pri vstupe žiakov do školy nie je povinné, je to tak len v červenej fáze. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Deti, ktoré navštevujú materskú školu, nemusia nosiť rúška. Žiaci prvého stupňa základných škôl nemusia nosiť rúška v triedach, avšak rezort školstva im to odporúča. Počas prvých dvoch týždňov nového školského roka bude nosenie rúšok pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredoškolákov a vysokoškolákov povinné. Rezort školstva odporúča, aby sa v triedach často a intenzívne vetralo, toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Odporúča sa nepoužívať klímu a ventilátory. Do 14. septembra sa nemajú spájať vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.Telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. septembra nebudú používať. Rezort školstva zároveň neodporúča, aby sa spájali rôzne triedy v školských kluboch detí. Škola na účely izolácie študenta, u ktorého sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19 počas vyučovania, vyčlení priestor. Rezort školstva odporúča, aby sa žiaci stravovali po triedach, prípadne sa stravovali priamo v triedach.

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Z manuálu vyplýva, že rodič okrem toho prostredníctvom zdravotného dotazníka uvedie, či dieťa od 17. do 31. augusta vycestovalo mimo územia Slovenska alebo či sa v tomto termíne zúčastnilo na hromadnom podujatí.

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.


Rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok semestra posunul na 28. septembra


Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling počas tlačovej konferencie o preventívnych opatreniach počas otvorenia nového školského roka 18. august 2020 v Bratislave.
Foto: TASR - Martin Baumann


Rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok letného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Počas utorkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Šéf rezortu školstva poznamenal, že ešte v pondelok (17. 8.) s týmto návrhom kontaktovali Slovenskú rektorskú konferenciu. "Odporúčame vysokým školám, aby sa začiatok semestra začal 28. septembra, väčšina vysokých škôl to akceptuje. Niektoré školy musia ešte urobiť určité kroky," povedal minister školstva s tým, že verí, že väčšina vysokých škôl začne s vyučovaním až koncom septembra.

Podobne ako pri materských, základných a stredných školách budú fungovať aj pre vysoké školy tri fázy – zelená, oranžová a červená. Pri stredoškolákoch je potrebné obmedzovať kontakty medzi triedami a osobami. Pri praktickom vyučovaní skupín z viacerých tried je povinné nosenie rúšok, potrebné je dodržiavať aj zásady R-O-R, teda ruky – odstup – rúško. Podobne ako pri základných školách sa nebudú telocvične používať do 20. septembra, vyplýva z manuálu rezortu školstva.

Stredná škola a pracovisko praktického vyučovania vyčlenia na začiatku školského roka jednu miestnosť určenú na nevyhnutnú izoláciu. Podobne musí takúto miestnosť vyčleniť aj internát. Stredoškoláci musia od 2. do 14. septembra povinne nosiť rúška v interiéri školy.

V prípade, že je podozrenie u stredoškolákov alebo vysokoškolákov na ochorenie, študent alebo zamestnanec školy kontaktuje telefonicky svojho lekára a postupuje podľa jeho pokynov. Aj u vysokoškolákov sa musí dodržiavať zásada R-O-R, potrebné je aj zabezpečiť prehľad o jednotlivých skupinách študentov na jednotlivých predmetoch a tieto v rámci možnosti stabilizovať.

Ubytovanie sa študentom vysokých škôl poskytuje za štandardných podmienok s prihliadnutím na aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia. Šéf rezortu školstva podotkol, že študenti prichádzajúci z rizikových krajín a rizikových regiónov sú povinne izolovaní, absolvujú PCR test a ubytujú sa až po preukázaní negatívneho testu, podľa možností sa im umožní izolácia vo vyčlenených priestoroch študentských domovov. "Každý, kto príde z červenej krajiny, musí ísť na 5 dní do karantény a na test. To platí aj pre študentov, ktorí prichádzajú k nám,“ vysvetlila hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová. Päť dní karantény si však študenti budú platiť sami, štát im zaplatí len test na koronavírus. Ostatní študenti sa ubytujú za štandardných podmienok. Na internátoch nosia zamestnanci a študenti rúška, okrem izieb, v ktorých sú ubytovaní.