Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. marec 2024Meniny má Kazimír
< sekcia Slovensko

Programátorské úspechy žiakov ZŠ Benkova v Nitre zaujali aj Jaguar

Na snímke generálny riaditeľ automobilky Jaguar Land Rover Ralf Dieter Speth. Foto: TASR Henrich Mišovič

Škola v spolupráci s Katedrou informatiky UKF participuje na programovaní rôznych projektov, žiaci získali titul Najlepší tvorca na výstave Mladý tvorca či ocenenia na medzinárodných súťažiach.

Nitra 12. decembra (TASR) – Úspechy žiakov Základnej školy Benkova v Nitre v programovaní zaujali zástupcov spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorí ponúkli škole spoluprácu. Škola v úzkej spolupráci s Katedrou informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre participuje na programovaní rôznych projektov, žiaci získali titul Najlepší tvorca na výstave Mladý tvorca či ocenenia na medzinárodných súťažiach.

„Od prvého ročníka vyučujeme informatiku a v rámci nej programovanie. Máme veľmi dobré technické i personálne vybavenie, deti práca s počítačmi veľmi baví. Momentálne začíname nakupovať ozoboty, deti si vyskúšajú aj prácu s týmito malými robotmi,“ skonštatovala riaditeľka školy Aneta Galová.

Škola v súčasnosti disponuje 300 počítačmi, na jeden počítač pripadajú maximálne traja žiaci. „Máme 60 tabletov, ktoré učitelia využívajú na výučbu nielen v triedach pre nadané deti, ale aj v bežných triedach. V desiatich počítačových učebniach sa žiaci učia nielen prírodovedné predmety, ale aj jazyky, humanitné či spoločenskovedné predmety,“ povedala riaditeľka školy. S obnovou techniky podľa jej slov škola problém nemá, najnovšie pribudla 3D tlačiareň. Časť počítačov získala tvorbou projektov, nákup väčšiny však financovala z rozpočtu. „Cez verejné obstarávanie sme nedávno kúpili 35 veľmi kvalitných nových počítačov. Sponzorsky počítače nezískavame, pretože väčšinou ide o staršie typy, ktoré sú už pre našu školu zastarané. Aj my už teraz uvažujeme o tom, že tie staršie niekomu darujeme.“

Podľa riaditeľky stabilná škola s dostatkom žiakov, medzi ktoré sa ZŠ Benkova zaraďuje, by nemala mať problémy s financiami na modernizáciu svojho vybavenia. Škole pomáha aj jej zriaďovateľ, mesto Nitra. „V každej triede máme interaktívnu tabuľu, spolu 47 tabúľ. Kriedu nepoužívame už osem rokov. V tomto smere nám pomáha aj zriaďovateľ, ktorý pravidelne prispieva na modernizáciu školy,“ uviedla Galová. Privítala by však aj pomoc rezortného ministerstva, predovšetkým v oblasti softvérového vybavenia. „Softvérové balíky sú drahé, najmä ak ich potrebujeme viacero. Na tomto by mohlo participovať aj ministerstvo,“ domnieva sa riaditeľka.

Stala sa centrom vzdelávania pre učiteľov ZŠ i SŠ


Základná škola Benkova v Nitre sa zapojila do celoslovenského projektu inovatívnej výučby Moja prvá škola. Do projektu sa zapojilo vyše 1300 škôl a takmer 6000 učiteľov z celého Slovenska.

„Unikátne prepojenie učebných materiálov a digitálneho učiva je kombinácia, ktorá pomáha učiteľovi učiť pútavo a zároveň to nesmierne baví žiakov,“ povedala Mária Bernáthová zo ZŠ Benkova. Riaditeľka školy Aneta Galová potvrdila, že škola sa stala centrom vzdelávania, kam sa chodia školiť učitelia základných i stredných škôl z Nitrianskeho kraja. „V spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB, ktorá projekt organizuje, sme pred pár dňami na našej škole poskytli účastníkom projektu ukážkové hodiny, školenie učiteľov v inovatívnych formách učenia,“ povedala Galová.

Učitelia zapojení do projektu inovatívnej výučby postupne získavajú metodickú príručku pre učiteľov prvého stupňa základných škôl, ktorá obsahuje vyše 200 aktivít na výučbu viac než 30 tém zo Štátneho vzdelávacieho programu. Metodická príručka je priamo prepojená na digitálne materiály z nového vzdelávacieho portálu kozmix.sk. Portál momentálne obsahuje viac ako 500 lekcií pre 11 predmetov vyučovaných na prvom stupni základnej školy, viac ako 600 animácií a 1400 digitálnych interaktívnych cvičení. Obsah portálu korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom a jeho ďalším veľkým pozitívom je aj prepojenie na bežne dostupné učebnice používané na 1. stupni základných škôl. Jeho využitie je univerzálne, okrem použitia na výučbe v škole je vhodný aj na domáce precvičovanie. Rodičia školákov v príručke nájdu nástroje na kontrolu práce svojho dieťaťa doma aj v škole.

Záujem rodičov o ZŠ Benkova v Nitre prevyšuje kapacitné možnosti školyZáujem rodičov detí o Základnú školu Benkova v Nitre je vyšší, ako sú kapacitné možnosti školy. Tá vznikla v roku 2004 zlúčením troch škôl – Bolečkovej, Alexyho a Benkovej. V tom čase navštevovalo všetky tri školy spolu 840 detí. Postupne prišlo obdobie úbytku žiakov spôsobené demografickým vývojom, v súčasnosti však počet žiakov opäť stúpol na 844. Škola je jedinou v Nitre, ktorá sa venuje vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a súčasne aj detí s poruchami učenia formou integrácie.

Triedy pre mimoriadne nadané deti v súčasnosti navštevuje spolu zhruba 190 detí. „Každý rok nám končí priemerne 20 detí, celkovo vyšlo z našej školy približne 200 mimoriadne nadaných detí. Uplatnili sa najmä v zahraničí v rôznych sférach, v umeleckej, v bankovom sektore,“ skonštatovala riaditeľka školy Aneta Galová. Jednotlivé triedy majú 12 až 15 žiakov, čo umožňuje učiteľom individuálnejší prístup s použitím inovatívnych metód a foriem ako v bežných triedach. „Nadané deti sú citlivé, zraniteľnejšie, často bojujú samé so sebou i s okolím. Veľmi často je to tak, že ruka v ruke s intelektom ide aj porucha. V triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa tieto deti dokážu kreovať, na stredné školy už odchádzajú vyrovnané samé so sebou a pripravené fungovať v bežnom stredoškolskom kolektíve,“ povedala Galová. Deti, ktoré sa dostanú do triedy pre mimoriadne nadané deti, absolvujú testovanie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva. „Počet testovaných detí každoročne rastie, no naše kapacitné možnosti nám umožňujú prijať maximálne 24 detí,“ tvrdí riaditeľka.

Rovnako ako rastie počet mimoriadne nadaných detí, stúpa aj počet detí s poruchami učenia, správania, pozornosti. V súčasnosti je v bežných triedach na ZŠ Benkova integrovaných 80 detí, v každej triede sú začlenené minimálne dve deti. „Vlna vyšetrení na rôzne vývinové poruchy učenia sa začala koncom 90. rokov a naša škola bola jednou z prvých v Nitre, ktorá mala špeciálneho pedagóga a vyrovnávaciu triedu. Počet detí s poruchami učenia rastie, je ich veľmi veľa, niekedy až neúnosne,“ potvrdila Galová. Podľa jej slov však niektoré z detí s diagnostikovanou poruchou sa za poruchu skrývajú. „Nie každé dieťa je doma vedené k tomu, že musí na sebe pracovať. Stretávame sa s prístupom – ja mám poruchu, ja nič nemusím. Ale to je problém rodičov, nie detí.“