Quantcast
< sekcia Slovensko

Slovenskí primátori hovorili na stretnutí aj o hnedých zónach

Michal Kaliňák, archívna snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávania Jaroslav Lexa sa na rokovaní sústredil na procesy verejného obstarávania pri výstavbe nájomných bytov.

Sliač 26. júna (TASR) – Nájomné bývanie a s ním súvisiaca pripravovaná legislatíva, problematika hnedých zón či prevádzkovanie autobusových staníc boli témami rozšíreného rokovania Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa dnes uskutočnilo na Mestskom úrade v Sliači.

Ako informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, svoje riešenie v oblasti prevádzky autobusových staníc predstavil na rokovaní primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

Niektoré mestá sa starajú o autobusové stanice, zabezpečujú ich čistotu, údržbu, či opravy. Napriek tomu sú to pre nich výdavky, hoci autobusové stanice využívajú mnohí verejní prepravcovia.

„Mesto Levoča však postupne rokuje s verejnými dopravcami a doterajšie výpadky z príjmov úspešne rieši vyrokovaním spolupráce s dopravcami, ktorí využívajú ich autobusovú stanicu," uviedol Kaliňák.

Témou stretnutia boli aj hnedé zóny, tzv. brownfieldy, ktoré sú vizuálnym, environmentálnym aj funkčným problémom na území mnohých miest, ale aj obcí. „Niektoré samosprávy aj s určitou podporou štátu a eurofondami dokázali v minulosti tento problém riešiť. Problém však naďalej trvá a vyžaduje si systematický prístup," uviedol Kaliňák.

Účastníci piatkového rokovania sa preto zhodli na potrebe presadzovať vyčlenenie Európskych investičných a štrukturálnych fondov pre nadchádzajúce obdobie na to, aby ich bolo možné využiť na riešenie týchto dlhoročných problémov.

K tejto téme sa rokovania zúčastnila Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, a Veronika Reháková z rovnakej sekcie rezortu dopravy. S členmi komory miest zároveň diskutovali o pripravovaných legislatívnych zmenách a úpravách pravidiel, ktorých snahou je podporiť samosprávy pri výstavbe nájomných bytov.

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávania Jaroslav Lexa sa na rokovaní sústredil na procesy verejného obstarávania pri výstavbe nájomných bytov. V tejto téme sa diskusia viedla hlavne v súvislosti s každou fázou aktivít sprevádzajúcich verejné obstarávania od podania žiadosti až po ich kolaudáciu, kde nastavenie procesov verejného obstarávania predstavuje jednu z najdôležitejších fáz.

„Komora miest ZMOS v tejto súvislosti prezentovala požiadavku na to, aby vznikla pracovná skupina zainteresovaných strán, ktorá nastaví jasné procesy verejných obstarávaní, aké budú spolu s metodickými popismi jasným postupom pre verejné obstarávania nájomných bytov zo strany komunálu," priblížil Kaliňák.

Dodal, že od tohto prístupu sa očakávajú jasné postupy, aby zainteresované samosprávy striktne postupovali podľa konkrétnych krokov, čo zníži mieru ich prípadných obáv. Okrem toho sa diskusia venovala aj možnostiam vypracovania architektonických vizuálov, ktoré by mohli ponúknuť viaceré formy podoby nájomných bytov.

Členovia komory miest tiež prerokovali aktuálnu situáciu v oblasti Európskych investičných a štrukturálnych fondov a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.