Quantcast
< sekcia Slovensko

Slovenčine rozumie bez problémov len štvrtina mladých Čechov

Čoraz väčšie problémy s porozumením slovenčiny u mladých Čechov môžu pozorovať napríklad slovenskí divadelníci, keď hrajú pre mladé české publikum.

Bratislava 30. decembra (TASR) – Napriek tomu, že zrozumiteľnosť slovenčiny pre Čechov a češtiny pre Slovákov ostáva výrazne nadpriemerná, problém jazykovej bariéry v česko-slovenských vzťahoch je stále viac zreteľný. Podľa realizátorov prieskumu, ktorý sa zaoberal vzťahmi medzi oboma národmi 20 rokov po rozdelení spoločného štátu, sa priepasť v porozumení druhého jazyka prejavuje najmä na českej strane, kde bezproblémovú znalosť slovenčiny deklaruje iba štvrtina mladých Čechov.

Prieskum "Dvadsať rokov od rozdelenia ČSFR a vzniku samostatnej SR a ČR", ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky (IVO) v Bratislave s agentúrou Focus a Centrom pre výskum verejnej mienky (CVVM) v Prahe, ukázal, že bez problémov rozumie jazyku druhého národa 73 percent Slovákov a 55 percent Čechov, s menšími ťažkosťami je slovenčina zrozumiteľná pre 34 percent Čechov a čeština pre 20 percent Slovákov. S väčšími ťažkosťami rozumie slovenčine deväť percent Čechov, nad češtinou si zasa viac musí lámať hlavu päť percent Slovákov.

"V Českej republike závisia výsledky výrazne od veku respondentov," uviedla pre TASR Paulína Tabery z CVVM. "Najväčšie problémy s porozumením majú ľudia od 18 rokov do 30 rokov, keď bez problémov rozumie slovenčine len štvrtina ľudí," informovala Tabery. "Ľudia, ktorí rozumejú slovenčine s menšími ťažkosťami, sú najmä vo veku 30 až 40 rokov, úplne bez problémov rozumejú slovenčine najmä Česi nad 45 rokov, keď takúto znalosť deklarovalo v prieskume až 70 percent ľudí," dodala Tabery.

Zora Bútorová z IVO poznamenala, že čoraz väčšie problémy s porozumením slovenčiny u mladých Čechov môžu pozorovať napríklad slovenskí divadelníci, keď hrajú pre mladé české publikum. "To mladšie obecenstvo už nedokáže reagovať na slovné hračky tak, ako tomu bolo napríklad pred 15 rokmi." Bútorová dodala, že ak kontakt so slovenčinou z českej strany nikdy nebol veľmi silný, dnes je ešte viac oslabený. "Práve v tej mladej generácii na to doplácajú najviac."