< sekcia Slovensko

M. Šefčovič apeluje na to, aby mala slovenská veda viac zdrojov z EÚ

Na snímke podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Martin Baumann

Šefčovič pripomenul, že veda a výskum boli jedinou oblasťou, ktorá aj napriek škrtom v rozpočte EÚ bola finančne posilnená.

Brusel 16. júna (TASR) - Šesť rokov trvalo, kým sa z myšlienky stala skutočnosť a Slovenská republika otvorila styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli. Uviedli dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.

V roku 2008 sa Čaplovič ako podpredseda vlády SR a Šefčovič ako veľvyslanec SR pri EÚ inšpirovali príkladom Českej republiky, ktorá vtedy otvorila svoju styčnú kanceláriu pre vývoj a výskum.

"Vieme, že Ćeskej republike to prinieslo obrovské výhody. Pomáhalo to vedcom získavať kontakty v Bruseli, kancelária im pomáhala s prípravou projektov a občas aj zafinancovala náklady pre vedcov," uviedol Šefčovič.

Eurokomisár pripomenul, že nové programy EK ako program Horizont 2020 -, sú nasmerované k tomu, aby do určitej miery otvorili tradičné vedecké konzorciá medzi vedeckými inštitúciami zo starších členských krajín, aby sa tieto prepájali s inštitúciami z nových členských štátov.

"Je dobre, aby sme tu mali kvalitných ľudí, ktorí budú pomáhať vedcom pri pozitívnom lobovaní za slovenské vedecké zámery a projekty v Bruseli," skonštatoval podpredseda EK.

Šefčovič pripomenul, že veda a výskum boli jedinou oblasťou, ktorá aj napriek škrtom v rozpočte EÚ bola finančne posilnená. Horizont 2020 je najväčším programom únie v hodnote 80 miliárd eur na sedem rokov.

Komisár dodal, že ak SR sa doteraz spoliehala na prostriedky alokované na národnej úrovni pre vedu a výskum, nový program je už skôr akási celoeurópska súťaž, v ktorej zvíťazia tí, ktorí dokážu vytvoriť medzinárodné tímy a predstavia úspechy v odvetviach, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.

"Preto je dobré mať expertov, ktorí pomôžu s vyhľadávaním partnerov a projektov a vhodného financovania. Aby si aj slovenská veda z európskeho koláča zobrala v budúcnosti viac," dodal Šefčovič.

Minister Čaplovič tvrdí, že sa mu otvorením styčnej kancelárie v Bruseli splnil jeden sen. Zároveň pripomenul, že z programu Horizont 2020 by SR z percentuálneho balíka mohla získať až 800 miliónov eur na sedem rokov.

"Ja som realista. Začiatky bývajú ťažké, predpokladám, že ak získame medzi 200 až 500 miliónmi euro, bude to veľký úspech voči predošlému obdobiu," povedal Čaplovič. A dodal, že ministerstvo sa prostredníctvom svojich zástupcov snaží presadzovať také projekty, ktoré budú životaschopné.

Styčná kancelária pre výskum a vývoj je podľa jeho slov obsadená mladými a schopnými ľuďmi, ktorí sú po komunikatívnej a odbornej stránke pripravení vytvárať dobré podmienky pre spoluprácu medzi Bruselom a jednotlivými záujemcami zo Slovenska.

Slovensko prejavilo záujem stať sa členom Európskej vesmírnej agentúry, oznámil minister školstva

Slovenská republika má ambície stať sa od 1. januára 2015 pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a čo najskôr aj jej plnoprávnym členom. Uviedol dnes v Bruseli minister školstva SR Dušan Čaplovič po rokovaní s podpredsedom Európskej komisie (EK) Marošom Šefčovičom.

Minister uviedol, že so slovenským eurokomisárom hovorili o projektoch a úlohách, ktoré ministerstvo realizuje v rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce s EÚ. Ide o projekty, ktoré sa rozvíjajú vo vzťahu k programu Horizont 2020. Sem patria významné výzvy Žilinskej univerzity, ktorá už je zapojená do niektorých projektov tohto programu, účasť Technickej univerzity v Košiciach cez spoluprácu s Fraunhoferovým inštitútom z Nemecka alebo pripravovaná spolupráca Žilinskej univerzity a Slovenskej akadémie vied (SAV) s podobnými organizáciami z Fínska.

Komisár Šefčovič pripomenul, že z hľadiska čerpania eurofondov v oblasti výskumu, SR dosť dlho hľadala najvhodnejší model ako zlepšiť čerpanie zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj (FP7). Tento problém sa podľa neho zväčšuje tým, že v novom programe Horizont 2020 je až 80 miliárd eur.

"Takže ak Slovensko nechce byť čistým prispievateľom do vedy a výskumu, musí zmeniť spôsob akým sa uchádza o zdroje z týchto fondov na podporu vedy a výskumu," uviedol Šefčovič.

Minister školstva pripomenul, že návštevu v Bruseli využil aj na predloženie záujmu SR vstúpiť do Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Podľa jeho slov má záujem o spoluprácu s agentúrou najmenej 23 firiem zo Slovenska.

"Je to agentúra, ktorá môže poskytnúť obrovské možnosti v rámci malého a stredného podnikania. Od 1. januára 2015 by sme mohli byť pridruženým členom ESA," skonštatoval Čaplovič.
Dušan Čaplovič
Foto: TASR/Pavel Neubauer

Minister spresnil, že členské je 1,5 milióna eur, čo je však malá suma vzhľadom k návratnosti, ktorú členstvo v ESA sľubuje, keďže slovenské subjekty sa prostredníctvo agentúry nezúčastnia iba teoretického výskumu, ale aj jeho lukratívnejšej podoby, aplikovaného a inovatívneho výskumu, ktorý prináša zisky.

"Medzinárodní odborníci a predstavitelia z ESA, ktorí prišli na Slovensko preskúmať našu žiadosť, vyhodnotili veľkú pripravenosť Slovenska byť úspešné v mnohých projektoch," uviedol Čaplovič. A dodal, že našim cieľom je, aby sme sa čo najrýchlejšie stali plnoprávnym a funkčným členom tejto európskej agentúry.