< sekcia Slovensko

Slovenskí onkológovia sa môžu uchádzať o grant na zahraničnú stáž

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Žiadosti si môžu záujemcovia o grant zaslať do konca júla.

Bratislava 25. júna (TASR) – Slovenskí lekári sa môžu uchádzať o grant na zahraničnú stáž. Je určený pre onkológov, ktorí chcú získať teoretické a praktické skúsenosti na prestížnych zahraničných pracoviskách. Grant vyhlásil Národný onkologický inštitút (NOI). Maximálna výška finančnej podpory je 3600 eur.

"Jedným z cieľov NOI je aj zlepšenie liečebnej starostlivosti podporou vzdelávania, ako aj podpora vedy a výskumu. Jednou z foriem takejto podpory je podpora stáží na prestížnych zahraničných pracoviskách pre lekárov pracujúcich v onkológii na Slovensku s podporou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR," uvádza inštitút na svojom webe.

Okrem podpory získania aktuálnych medicínskych poznatkov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby onkologických ochorení vrátane podpornej starostlivosti a starostlivosti po onkologickej liečbe je cieľom grantu aj podpora šírenia získaných poznatkov, vedy a výskumu či medzinárodnej spolupráce na rôznych úrovniach onkologickej starostlivosti a výskumu.

Na získanie trojmesačnej stáže musí uchádzač zaslať elektronicky na emailovú adresu NOI motivačný list, životopis, popis stážového projektu s uvedením konkrétnych cieľov so zameraním sa na uvedenie domáceho uplatnenia získaných vedomostí a skúseností po návrate na Slovensko, odporúčací list domáceho pracoviska či akceptačný list hosťovského pracoviska.

Žiadosti si môžu záujemcovia o grant zaslať do konca júla.