< sekcia Slovensko

Slovenskí vojaci v Maďarsku cvičili, ako zasahovať pri katastrofách

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Podľa ministra obrany je dobré, že si naši vojaci nacvičia spoločný postup s inými krajinami pre lepšie zvládnutie nepredvídateľných situácií.

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenskí vojaci sa v Maďarsku cvičili na zásahy pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a výnimočných situáciách spôsobených ekologickými udalosťami. Cvičenia Blonde Avalanche 2015 sa zúčastnilo 23 profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR zo ženijného práporu. Okrem nich boli zapojení aj ďalší vojaci z ďalších partnerských krajín - Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, združených v projekte mnohonárodného ženijného práporu TISA.

„Nielen Slovensko, ale aj okolité krajiny postihujú pravidelne rôzne živelné katastrofy. Je dobré, že si naši vojaci nacvičia spoločný postup s inými krajinami pre lepšie zvládnutie nepredvídateľných situácií. Projekt TISA preto predstavuje efektívnu formu vzájomnej pomoci medzi partnerskými krajinami,“ uviedol minister obrany Martin Glváč.

V rámci projektu TISA sa každý rok cvičia jednotky partnerských krajín vždy v predsedajúcej krajine, tento rok je ňou Maďarsko. Slovensko bolo predsedajúcou krajinou v roku 2013. Mnohonárodný prápor môže byť v prípade potreby nasadený pri zmierňovaní následkov katastrofy na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán, na území ktorej došlo ku katastrofe, alebo existuje reálne nebezpečenstvo, že príde k takejto katastrofe.

Mnohonárodný ženijný prápor TISA vznikol na základe medzivládnej dohody podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti medzi vládami Maďarska, Rumunska, Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktorého základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy.

TASR informácie poskytla hovorkyňa MO SR Martina Balleková.