Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. marec 2023Meniny má Soňa
< sekcia Slovensko

Slovensko bude lepšie varované pred povodňami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) plánuje výrazné rozšírenie siete automatických meracích staníc.

Bratislava 4. apríla (TASR) – Nebezpečné búrky, povodne a prívalové povodne by už čoskoro nemali byť tak veľkou hrozbou pre Slovensko ako doteraz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) plánuje výrazné rozšírenie siete automatických meracích staníc.

Zahustená sieť by mala poskytnúť dosiaľ chýbajúce operatívne informácie o počasí, ktoré sú potrebné pre predpovedné a výstražné systémy. Momentálne má SHMÚ v prevádzke 34 automatických staníc, teda takých, ktoré dodávajú nepretržite údaje. V priebehu tohto a budúceho roka má pribudnúť 70 ďalších. TASR o tom informoval riaditeľ ústavu Martin Benko.

Pôjde o automatické zrážkomerné a automatické meteorologické stanice. "Očakávame výrazné skvalitnenie monitoringu, čo by sa malo prejaviť v skvalitnení výstrah a predpovedí," uviedol riaditeľ. Objasnil, že pôjde najmä o predpovede, ktoré sa týkajú povodní, prívalových povodní a búrok.

Odborný pracovník SHMÚ Branislav Chvíla vysvetlil, že rozšírením automatických staníc sa zabezpečí vyššia dostupnosť údajov o zrážkovej činnosti nad územím Slovenska v reálnom čase. Informácie z automatických staníc sú podľa neho nevyhnutné pre operatívny výpočet zrážkovo-odtokovej bilancie územia predpovednou povodňovou službou. "Automatizáciou sa zároveň odbúrajú subjektívne chyby manuálneho merania," doplnil.

Rozloženie automatických staníc je nerovnomerné

Riaditeľ SHMÚ priznal, že súčasné rozloženie automatických staníc je nerovnomerné a existuje viacero medzier. Jedna z nich je podľa neho v okolí Martina a Ružomberka. Najbližšie automatické stanice totiž sú v Dolnom Hričove a Liptovskom Mikuláši.

Ďalšou medzerou je potom napríklad aj juh stredného Slovenska. "Sú tu dlhé tiahle doliny, z ktorých môže byť v lete v každej iné počasie," priblížil Benko. Manuálne stanice na tomto území pritom situáciu neriešia.

"Pre varovanie pred nebezpečnými poveternostnými javmi je dôležité, aby sme mali údaje nepretržite, aby sme sa čo najskôr dozvedeli, že je tam počasie, ktoré sa vymyká štandardu," uviedol riaditeľ SHMÚ.

Sieť klimatologických staníc sa bude zahusťovať v rámci budovania Povodňového varovného a predpovedného systému POVAPSYS. Zámer tohto projektu bol schválený vládou SR ešte v roku 2000 ako súčasť Programu protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010. Programom sa tiež zaoberala Rada obrany štátu.

Na Slovensku je približne 2300 malých povodí s povodiami od 5 do 50 štvorcových kilometrov, kde potenciálne hrozí riziko povodne, najmä prívalovej. Od roku 1996 Slovensko eviduje množstvo takýchto veľkých povodní s katastrofickými následkami na ľudských životoch a s obrovskými materiálnymi škodami.

V prípade výskytu výdatných zrážok dochádza v našich podmienkach takmer okamžite k vzostupu prietokov a prvoradým sa stáva operatívny monitoring hydrometeorologickej situácie, konštatuje sa v materiáloch k projektu POVAPSYS.

Jednou zo základných úloh POVAPSYS-u je teda vybudovanie spoľahlivej, podľa možnosti automatizovanej pozemnej siete hydrologických a meteorologických staníc. Systém Slovensko buduje vďaka eurofondom, ešte v rámci dobiehajúceho programového obdobia 2007 – 2013 a operačného programu Životné prostredie, prioritná os Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému.