Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. júl 2024Meniny má Magdaléna
< sekcia Slovensko

Slovenský patriot: SR je povinná byť dôstojným a hrdým štátom Európy

Ilustračná fotka. Foto: TASR Martina Kriková

Rozhovor so stranou Slovenský patriot je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovensko je povinné stať sa dôstojným a hrdým štátom v spoločenstve suverénnych národných štátov Európy. V rozhovore pre TASR to uviedla strana Slovenský patriot, ktorá sa uchádza o hlasy voličov v júnových eurovoľbách. Strana okrem iného kladie dôraz na suverénnu zahraničnú politiku, mierové diplomatické riešenie konfliktov či boj proti všetkým formám extrémizmu. Rozhovor so stranou Slovenský patriot je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?-Je potrebné rázne odmietnuť naratív, šíriaci sa z vyhlásení niektorých politických subjektov, kandidujúcich do EP, ktoré vykresľujú EÚ ako niečo, voči čomu sa treba vehementne brániť a odmietať. Strana Slovenský patriot je opačného názoru. Slovensko je povinné stať sa dôstojným a hrdým štátom v spoločenstve suverénnych národných štátov Európy a nie akýmsi sa brániacim štátom. A toto je možné dosiahnuť len navrhnutím do EP takých kandidátov, ktorí svojou odbornosťou a životnými skúsenosťami budú dôstojne, odborne a slušne obhajovať, brániť a presadzovať záujmy Slovenska v EÚ. Strana Slovenský patriot si uvedomuje vážnosť a zodpovednosť volieb do EP. Pri zostavovaní kandidátnej listiny sme sa preto zamerali výlučne na odbornosť, profesionálne a životné skúsenosti kandidátov. Na kandidátnej listine nie sú youtuberi, blogeri, klávesnicoví hrdinovia zo sociálnych sietí, ani tzv. známe, často neodborné osobnosti, potrebné len na prilákanie voličov. Žiadny z kandidátov strany sa neživil, neživí ani nepotrebuje sa živiť politikou, všetci majú svoje občianske povolania. V zmysle vypracovaných programových priorít strany do EP hlavnými bodmi programu sú suverénna zahraničná politika, mierové diplomatické riešenie konfliktov, boj proti všetkým formám extrémizmu, potláčajúcim základné práva a slobody občanov, bez ohľadu na ich národnostnú či etnickú príslušnosť, pod heslom "Patriotizmus áno, nacionalizmus nie!"; slovenské poľnohospodárstvo vo svetle Zelenej dohody - Green Deal; vstup do frakcií Európskeho parlamentu; zabrániť zrušeniu práva veta národným štátom; stop nelegálnej migrácii.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-Európsky parlament rozhoduje o veľkom počte komplexných tém, vymedzených v Zmluve o fungovaní EÚ, Zmluve o EÚ, v súlade s rokovacím poriadkom v 20 stálych výboroch EP. Kandidáti do EP už by mali pred rozhodnutím stať sa europoslancami vedieť, v ktorom takomto výbore chcú a sú odborne zdatní, aby pracovali. A toto je jeden z dôvodov, ako môže EP pomôcť Slovensku. To znamená, pokiaľ sa europoslanci budú odborne venovať práci v danom výbore, pre danú oblasť, tak v spojení aj s frakciou, do ktorej budú patriť, môžu a musia ovplyvniť aj prípadné legislatívne návrhy zo strany Európskej komisie tak, aby to bolo v súlade s národnými záujmami. Jednak Slovenska, ale aj iných národných štátov, pokiaľ je to na prospech celku, Únii ako takej.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-Pokiaľ chceme hovoriť, čo priniesla EÚ Slovensku, tak barometrom je názor občanov, z ktorého vyplýva, že viac ako 60 percent súhlasí s členstvom v EÚ a na Slovensku neexistuje relevantný politický subjekt, ktorý by v EÚ nechcel zotrvať. Pokiaľ sa týka niektorých nie podstatných extrémistických subjektov, ktoré majú za cieľ vystúpiť z EÚ, ide, podľa môjho názoru, skôr o recesiu ako o vážne myslený cieľ. Jednoducho, pokiaľ by EÚ nepriniesla to, čo občania od nej očakávali, tak s určitosťou spokojnosť s členstvom v EÚ by tu nebola. Je však potrebné dodať, že viac ako 50 percent z tých, čo súhlasia s členstvom v EÚ, je nespokojných s postavením Slovenska v EÚ, predovšetkým vzhľadom na životnú úroveň a určité neakceptovateľné nariadenia, ktoré z EÚ prichádzajú. Avšak to nie je dôvod na skepticizmus, strana Slovenský patriot sa nezaraďuje medzi euroskeptikov, ale medzi eurorealistov. Pokiaľ by sa Slovensko v EÚ neposunulo, tak pravdepodobne by to bol určitým spôsobom aj ekonomický nezmysel, pretože by to znamenalo, že sme zostali na tej istej ekonomickej úrovni ako pri vstupe do EÚ. Dôležité je, či sme sa posunuli tak výrazne, aby sme sa ekonomicky čo najviac priblížili k najvyspelejším štátom EÚ. Nakoniec, občania očakávali, že za niekoľko rokov po vstupe do EÚ budeme rovnako vyspelí ako najvyspelejšie štáty vrátane platov, dôchodkov, sociálneho zabezpečenia a podobne, čo sa nestalo. Je mi ťažko povedať, či toto priblíženie sa k vyspelým štátom po 20 rokoch je na dostatočnej úrovni alebo nie. Ale občania to očakávajú a v tomto smere by Slovensko, aj prostredníctvom europoslancov, malo pokračovať. Samozrejme, že to závisí aj od vládnej garnitúry na Slovensku a odborného riadenia ekonomiky, a podobne.

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-Politické frakcie sa vytvárajú alebo skôr nanovo formujú podľa výsledkov v eurovoľbách, a preto je dopredu ťažko povedať, ktorá z tej-ktorej politickej strany v akej frakcii bude pôsobiť. Pokiaľ sa týka strany Slovenský patriot, máme predbežnú dohodu s frakciou ECR. Avšak, závisí to od výsledkov volieb. Tiež o nás prejavili záujem ID a frakcia LEFT. Avšak je predčasné o tom hovoriť, pretože dôležité je - byť úspešný vo voľbách. Strana Slovenský patriot má dôsledne vypracovaný program, programové priority, pre prípad, že jej kandidáti budú zvolení do EP.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.