< sekcia Slovensko

SME: Kontrolórky, čo našli chyby u katolíkov, prepustili

SME Foto: sme.sk

Viac informácií prináša denníka SME na šiestej strane.

Bratislava 28. júla (TASR) - Nové vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku prepustilo kontrolórky, ktoré poukázali na zvláštne hospodárenie univerzity. Obe pracovníčky oddelenia vnútornej kontroly prispeli k zisteniu nedostatkov.
Závery ich kontroly potvrdil aj nezávislý audítor. Výsledky kontrol a auditov v rokoch 2012 až 2014 poukázali na zvláštne hospodárenie s verejnými zdrojmi.

Poplatky za vzdelávanie a ubytovanie sa nedostávali na účet univerzity ani do účtovníctva. Poplatky študentov a zamestnancov smerovali údajne cez darovacie zmluvy do súkromného investičného fondu, a nie škole. Vedenie univerzity tvrdí, že pracovníčky nedostali výpoveď a sú práceneschopné. Bývalý rektor Tadeusz Zasępa upozornil aj na porušovanie štatútu univerzity pri prijímaní zamestnancov či na neprimerané odmeny. Zasępa podal niekoľko trestných oznámení. Výsledkom bol konflikt s akademickým senátom a neúspešné pokusy o jeho odvolanie. Nakoniec z funkcie rektora odstúpil sám. Polícia začala na základe jeho podnetov trestné stíhania, ale neskôr ich zastavila. Krajská prokuratúra v Žiline preskúmala znova jeho podnety. V piatich prípadoch zo šiestich prikázala okresnej prokuratúre, aby doplnila dokazovanie. Viac informácií prináša denníka SME na šiestej strane v článku s názvom "Kontrolórky, čo našli chyby u katolíkov, prepustili".