< sekcia Slovensko

Smer-SD aj Sme rodina chcú upraviť vymáhanie náhradného výživného

Róbert Madej, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

V súčasnosti podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vymáhanie náhradného výživného chce upraviť koaličný Smer-SD aj opozičné hnutie Sme rodina. Obe strany do parlamentu predložili vlastné novely zákonov, každá však navrhuje náhradné výživné upraviť inak. Parlament sa oboma návrhmi zaoberá v úvode 8. rokovacieho dňa 49. schôdze v rámci zlúčenej rozpravy.

Obe strany navrhujú upraviť podmienky aj výšku náhradného výživného. V súčasnosti podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom. Platí, že ak povinná osoba neplatí minimálne tri mesiace výživné, tak sa môže matka dieťaťa obrátiť na úrad práce v okrese, v ktorom býva, a požiadať štát, aby vyplatil náhradné výživné. Musí však priniesť viaceré dokumenty, napríklad potvrdenie o výške výživného, potvrdenie, že tri mesiace prebieha exekučné konanie, ktoré iniciovala matka, resp. rodič a vymáhanie je neúspešné. Okrem toho je výška náhradného výživného obmedzená príjmovými limitmi. Maximálne náhradné výživné je do výšky 1,2- násobku sumy životného minima, čo predstavuje 115 eur a rodič s jedným dieťaťom nemôže mať čistý príjem vyšší ako 673 eur.

Smer-SD chce túto trojmesačnú lehotu znížiť na dva mesiace. Po novom sa má zvýšiť aj príjem rodiča, a to na 1010 eur a maximálna výška náhradného výživného má byť 350 eur. Cieľom návrhu je taktiež zmena v povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnej dobe má túto povinnosť oprávnená osoba. Návrhom zákona sa oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom od tejto povinnosti má odbremeniť. Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe. "Náhradné výživné pomáha rodinám, deťom. Snažíme sa uľahčiť život týmto ľuďom. Ide o možnosť dostať sa k náhradnému výživnému skôr. Radikálne zvyšujeme limity v rámci, ktorých sa poskytne náhradné výživné," priblížil v pléne poslanec Smeru-SD Róbert Madej. Podľa neho sa aj zjednodušuje proces, na základe ktorého sa má zúčtovávať náhradné výživné.

Aj Sme rodina navrhuje, aby náhradné výživné vymáhal štát. Výška náhradného výživného by podľa návrhu hnutia mala byť v rovnakej výške ako určí súd, to znamená vo výške riadneho výživného. Okrem toho poslanci hnutia navrhujú zrušiť hranicu príjmu 2,2-násobku životného minima ako nárok na náhradné výživné. "Skoro štyri roky sme čakali na to, aby ste tento zákon upravili tak, aby reálne pomáhal matkám s deťmi alebo osamelým rodičom," adresovala koaličným kolegom poslankyňa Petra Krištúfková. Cieľom ich novely je podľa jej slov vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné. "Návrh zákona obsahuje prísne postihovanie tých, ktorí sa pokúsia o zneužitie tohto inštitútu," tvrdí Krištúfková. Penále vymerané povinnej osobe nahradia podľa Krištúfkovej náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného. "Bude to mať silný výchovný a preventívny účinok," dodala.

Parlament bude v piatok rokovať do 14. hodiny. O 11. hodine budú poslanci hlasovať o prerokovaných návrhoch.