Quantcast
< sekcia Slovensko

SNS: Duchovní v polícii či armáde by nemali mať automaticky zbraň

Na snímke predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS), archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd

V súčasnosti sa osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou pôsobiacim v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách prideľujú zbrane a v niektorých prípadoch ich musia aj používať.

Bratislava 12. novembra (TASR) - Policajní, vojenskí a väzenskí duchovní by mali mať pridelenú zbraň, resp. možnosť ju použiť iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak by to okolnosti vyžadovali, má byť duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana. V novele zákona o Policajnom zbore SR to navrhujú koaliční poslanci za SNS Anton Hrnko, Eva Smolíková, Stanislav Kmec, Tibor Bernaťák a Juraj Soboňa.

Právnou normou chcú teda vytvoriť zákonnú možnosť pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou v polícii, Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a v armáde spočívajúcu v nepridelení a nepoužívaní zbrane. Novela má zosúladiť slovenskú legislatívu so ženevskými konvenciami, v ktorých sa na duchovnú službu hľadí ako na nekombatantov.

"Použitie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou pôsobiace v polícii, ZVJS alebo v Ozbrojených silách SR majú za cieľ plniť úplne odlišné úlohy," argumentujú národniari. Podľa nich odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách uplatňujú aj v iných krajinách sveta, napríklad v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku či v USA.

V súčasnosti sa osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou pôsobiacim v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách prideľujú zbrane a v niektorých prípadoch ich musia aj používať, napríklad počas povinných cvičných strelieb, ktoré musia absolvovať. V prípade ZVJS osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou síce zbraň pridelenú nemajú, ale používať ju počas povinných cvičných strelieb musia.

Predkladaná novela generálne nezakazuje osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách držať zbrane. Má byť na rozhodnutí príslušnej cirkevnej autority, či svojim osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou umožní mať pridelenú zbraň a používať ju alebo nie. "V praxi môže nastať situácia, keď príslušná cirkevná autorita generálne neudelí súhlas s pridelením a používaním zbrane vo vzťahu k všetkým jej osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách, ale aj situácia, keď takýto súhlas nebude udelený len individuálne konkrétnej osobe, napríklad na základe jeho žiadosti z dôvodu výhrady vo svedomí," pripúšťajú predkladatelia.

Ich novela preto myslí aj na situácie, keď môže byť osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou bez pridelenej zbrane počas výkonu jeho služby v ohrození. Ak na to nastanú okolností, má byť duchovnému poskytnutá primeraná ochrana. Rozumie sa tým napr. pridelenie nepriestrelnej vesty, zavedenie režimových opatrení či pridelenie iného príslušníka so zbraňou na ochranu.