Quantcast
< sekcia Slovensko

So psom sa dá ísť aj do chránených území, je treba ho však ovládať

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Turista by si mal tiež pred návštevou chráneného územia stanoviť turistickú trasu vopred a oboznámiť sa s príslušným návštevným poriadkom.

Bratislava 30. mája (TASR) – Vziať so sebou psa na turistiku sa dá i do chránených území so štvrtým a piatym stupňom ochrany, treba ho však mať na vôdzke. Ako tiež pre TASR ozrejmil pravidlá pre pobyt psa mimo intravilánov miest a obcí hlavný koordinátor stráže prírody Štátnej ochrana prírody SR Branislav Píši, najdôležitejšie je, aby majiteľ vedel svojho psa ovládať.

"Voľný pohyb psa môže mať negatívny vplyv na pokoj voľne žijúcich živočíchov. Ich majitelia sú limitovaní regulovať voľný pohyb svojho psa v chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany a hoci v treťom stupni ochrany nie je explicitne zakázaný voľný pohyb psa, je zakázaný pohyb mimo turistického chodníka alebo náučného chodníka," uviedol. Pripomenul, že hľadaním odbehnutého psa mimo takéhoto turistického chodníka sa turista vystaví riziku sankcie zo strany ochranárov.

Zákaz pohybu mimo chodníka však neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku. Ich zoznam býva uverejnený na úradnej tabuli úradu i dotknutej obce. Podľa Píšiho môžu takéto miesta zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. Turistom preto odporúča oboznámiť sa s návštevným poriadkom národného parku ešte pred návštevou chráneného územia.

Turista, ktorý do prírody berie i svojho psa, musí podľa Píšiho slov predovšetkým vyhodnotiť jeho ovládateľnosť, reakcie na povely a poslušnosť. "Tu musí brať na zreteľ najmä pri prvej návšteve v prírodnom prostredí, že toto prostredie je pre psa novým, doposiaľ nepoznaným a nie je možné relevantne predpokladať jeho reakciu na toto nové prostredie," upozornil. Turista by si mal tiež pred návštevou chráneného územia stanoviť turistickú trasu vopred a oboznámiť sa s príslušným návštevným poriadkom. "Po takto zvládnutej príprave je vysoko pravdepodobné, že sa svojím pobytom v prírode so psom nevystaví riziku porušenia zákonných obmedzení v chránenom území," uzavrel.

Voľný pohyb psa v chránených územiach je priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokarhanie, v správnom konaní pokutu do výšky 3319,39 eura a prepadnutie veci. Ak sa osoba dopustí rovnakého priestupku do dvoch rokov po uložení sankcie, môže byť vystavená pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty. V blokovom konaní možno za takýto priestupok uložiť pokutu do 300 eur.