< sekcia Slovensko

Sociálna analýza SR preskúma aj nedôveru k demokratickým inštitúciám

Juraj Draxler, archívne foto. Foto: TASR/Baumann

Pôjde o interdisciplinárnu aktivitu, ktorá bude kombinovať prístupy známe zo sociológie, experimentálnej psychológie, ale napríklad i filozofie jazyka či antropológie, priblížil Draxler.

Bratislava 28. júna (TASR) – Prečo občania na Slovensku nedôverujú demokratickým inštitúciám a mechanizmom, ako vnímajú masmédiá, čím argumentujú v diskusiách o verejných otázkach, ako sa správajú v digitálnom prostredí. Aj na zodpovedanie týchto otázok sa zameria Sociálna analýza Slovenska, projekt Slovenskej akadémia vied (SAV). Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o rôznych aspektoch projektu informovali odborníci zo SAV na čele s jeho koordinátorom Jurajom Draxlerom, exministrom školstva, vedy, výskumu a športu.

"Pôjde o interdisciplinárnu aktivitu, ktorá bude kombinovať prístupy známe zo sociológie, experimentálnej psychológie, ale napríklad i filozofie jazyka či antropológie," priblížil Draxler. Nielen u nás podľa neho rastie nedôvera k tradičným médiám a silnejú neracionálne formy vysvetľovania sveta.

"Chceme zmapovať meniacu sa diskusiu a presnejšie pochopiť, čo sa u nás a vo zvyšku západného sveta deje," definoval ambíciu projektu. Dodal, že na výskum použije rôzne analytické nástroje - od prieskumov verejnej mienky až po analýzu diskusií na digitálnych platformách.

Podľa Draxlera chcú odborníci a akademici nájsť výskumné aktivity, ktorými budú môcť spoločnosti povedať viac o tom, ako dnes ľudia komunikujú, v akej miere je ich pohybovanie sa v digitálnej sfére odlišné od prijímania informácií z tradičných médií. "S tým je spojená aj otázka dôvery, skúmania, ako sa vyvíja dôvera v demokratické inštitúcie a v tradičné masmédiá," poznamenal Draxler. Projekt nie je podľa neho "aktivistický", nechce ľuďom naprávať názory. "Našou úlohou je prísť na to, čo sa vlastne deje, akým spôsobom sa mení dôvera a komunikácia ľudí a rôznorodo to pomenovať vychádzajúc z toho, čo je súčasťou našej misie, teda z interdisciplinarity," uzavrel.

Projekt Sociálna analýza Slovenska je "vlajkovou loďou" Inštitútu strategických analýz, ktorý Draxler vedie. Bol zriadený predsedníctvom SAV v novembri 2016. Koordinuje projekty odpovedajúce na spoločenské výzvy a vyžadujúce interdisciplinárnu spoluprácu vedcov z viacerých odborov. Na projekte sa zúčastňujú napríklad ústavy etnológie, experimentálnej psychológie či sociológie.