< sekcia Slovensko

FOTO: Ocenili ľudí, ktorí pomohli deťom či vylúčeným skupinám

Slávnostné oceňovanie zamestnancov detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s ocenením za Sociálny čin roka 2018 v Bratislave 9. októbra 2018. Na snímke vľavo minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a vpravo ocenenie si prevzala rehoľná sestra Maristella (Congregatio Jesu Prešov). Foto: TASR - Martin Baumann

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter tvrdí, že je dôležité oceňovať ľudí, ktorí aj v ťažkých podmienkach robia všetko preto, aby rodiny boli spolu.

Bratislava 9. októbra (TASR) – Sociálnymi činmi roka 2017 sa stali dobrovoľnícka pomoc deťom a seniorom, poradenstvo v krízových situáciách, pomoc problémovým rodinám, organizácia zbierok či benefičného koncertu po tragickej udalosti, kultúrna činnosť v problematických komunitách, práca s mládežou v školách, detských domovoch a resocializačných zariadeniach. Ceny im slávnostne odovzdali v utorok v Bratislave.

Ocenení boli aj pracovníci detských domovov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Niektorí sa venujú deťom s poruchami správania, vzdelávajú ich a pripravujú pre nich voľnočasové aktivity, iní sú profesionálnymi náhradnými rodičmi, ďalší pomáhajú, aby sa deti v náhradných rodinách stretávali so svojimi biologickými rodičmi.

"Som veľmi rád, že už 15 rokov si slávnostne pripomíname tých, ktorí pomáhajú, chodia do problémových rodín a venujú sa im," povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) počas odovzdávania cien. Okrem ľudí, ktorí pracujú s deťmi, vyzdvihol tiež ľudí, ktorí sa venujú zdravotne postihnutým či seniorom. Všetkých sociálnych pracovníkov poprosil, aby za každým prípadom, s ktorým sa v práci stretnú, videli konkrétneho človeka.

Slávnostné oceňovanie zamestnancov detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s ocenením za Sociálny čin roka 2018 v Bratislave 9. októbra 2018. Na snímke vľavo minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a vpravo ocenenie si prevzala Jana Danišová z Bánoviec nad Bebravou za pomoc seniorom.
Foto: TASR - Martin Baumann

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) tvrdí, že je dôležité oceňovať ľudí, ktorí aj v ťažkých podmienkach robia všetko preto, aby rodiny boli spolu. "Chceme vzdať hold ľuďom, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, v detských domovoch, v obciach a mestách či mimovládnych organizáciách aj dobrovoľníkom. Je dôležité pripomínať, že existujú rodiny, ktoré majú svoje problémy a štát i mimovládne organizácie majú záujem tieto problémy riešiť," doplnil.

Pripomenul, že pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR stojí nová výzva. V súčasnosti pripravuje novelu zákona o nových centrách pre deti a rodinu, ktoré by mali združovať rôzne typy zariadení sociálnoprávnej ochrany, krízové strediská, resocializačné zariadenia a detské domovy.

Spolu 20 cien v troch kategóriách MPSVR SR udeľuje ľuďom, ktorí významne pomohli rodinám a jednotlivcom, od roku 2003. Na ocenenie možno navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú či fyzickú osobu, ktorá vykonala mimoriadny humánny čin či aktivitu pre deti, starších, ťažko zdravotne postihnutých či iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Návrhy na ocenenie mohli posielať obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie do 11. septembra.