Quantcast
< sekcia Slovensko

Splnomocnenec zaoberajúci sa Gabčíkovom bude spadať pod envirorezort

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Od roku 2011 riadilo činnosť splnomocnenca Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Bratislava 27. januára (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bude patriť do štruktúry Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. V stredu o tom rozhodla na svojom rokovaní vláda.

Splnomocnenec vlády a jeho pomocné orgány boli ustanovené na základe Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros zo 16. septembra 1977. Od roku 2011 riadilo činnosť splnomocnenca Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala navrhnúť takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd. Zároveň sa zaviazala zamerať sa na ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne. "Výstavba a prevádzka Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros sa dotýka nie len samotného vodohospodársky významného vodného toku Dunaj a jeho ramennej sústavy, ale má významný vplyv na životné prostredie v širokej oblasti pozdĺž celého slovenského úseku Dunaja a je aj úzko spätá s činnosťami a úlohami, ktoré sú v kompetencii MŽP SR," konštatuje sa v predloženom materiáli. Zároveň dva štátne podniky, ktoré spravujú objekty Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na slovenskom území, ako aj samotný vodný tok Dunaj s jeho ramennou sústavou a jeho prítokmi, teda Slovenský vodohospodársky podnik, sú v zakladateľskej pôsobnosti envirorezortu.

Z predloženého materiálu vyplýva, že SR nemá s Maďarskom vyrovnanú aplikáciu rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci sporu o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros z 25. septembra 1997. "Vláda SR má ambíciu urovnať tento spor, pričom pri hľadaní riešenia budú mať rozhodujúce slovo jednak otázky vodohospodárske a najmä otázky environmentálnych vplyvov výstavby a prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Obidve tieto otázky sú v kompetencii MŽP SR, čo tiež odôvodňuje začlenenie splnomocnenca vlády SR do jeho štruktúry," dodáva sa v materiáli.