< sekcia Slovensko

VIDEO: R. FICO: Spoločné rokovanie vlád nie je len nostalgiou

Na snímke uprostred vpravo premiér SR Robert Fico a uprostred vľavo predseda vlády Českej republiky Bohuslav Sobotka počas spoločného rokovania vlád SR a ČR v hoteli Bôrik v Bratislave 26. septembra 2016. FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

V Bratislave rokujú vlády SR a ČR. Predseda českej vlády B. Sobotka považuje v poradí štvrté stretnutie v tomto formáte za výraz nadštandardného partnerstva a priateľstva medzi oboma krajinami.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Tradícia spoločného rokovania slovenskej a českej vlády nie je podľa slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) iba nostalgickou záležitosťou po časoch, keď žili oba národy v spoločných štátnych útvaroch. "Nevnímame ho ako rutinnú položku politického kalendára, ale ako príležitosť posunúť naše vzťahy," uviedol v príhovore počas dnešného spoločného rokovania na bratislavskom Bôriku.
"Táto vynikajúca a v Európe a vo svete aj zriedkavá podoba úzkej spolupráce, ktorej symbolickým i praktickým vyjadrením sú pravidelné spoločné zasadnutia vlád, je aj predovšetkým vyjadrením našej jazykovej a kultúrnej blízkosti, našej vzájomnej previazanosti vo všetkých oblastiach," vyhlásil Fico. Poukázal na to, že obe krajiny sú si stále druhými najvýznamnejšími obchodnými partnermi. Pripomenul, že spolupráca sa zakladá na stále vrelom vzťahu medzi oboma národmi.
"Naše priateľstvo, spolupráca, naša schopnosť vybudovať po zamatovom rozdelení Československej federatívnej republiky novú kvalitu vzájomných vzťahov, nové a účinné spôsoby vzájomnej podpory v EÚ i širších medzinárodných vzťahoch sa stali našou novou obchodnou značkou vo svete," skonštatoval Fico. Podotkol, že vzájomné vzťahy Slovenska a Česka sa stali inšpiráciou a príkladom pre mnohé regióny.Upozornil, že na automatické udržanie vzájomných vzťahov sa nemožno spoliehať. "Práve preto, že v tomto komplikovanom svete sa navzájom stále viac potrebujeme a sme si navzájom garantmi stability v stredoeurópskom regióne, potrebujeme vyvíjať nové a nové politické úsilie na upevňovanie a efektívne využívanie potenciálu našich vzťahov vo všetkých oblastiach a vysielať našim spoločnostiam nové a nové posolstvá, že naše priateľstvo a spolupráca majú veľkú hodnotu a stoja za úsilie o ich udržiavanie a posilňovanie," zhrnul Fico. Predseda českej vlády Bohuslav Sobotka považuje v poradí štvrté stretnutie v tomto formáte za výraz nadštandardného partnerstva a priateľstva medzi oboma krajinami, a tiež za užitočnú praktickú platformu pre diskusiu o témach, ktoré obe krajiny spájajú. "Stretávame sa v neľahkom období, kedy sa Európska únia musí vyrovnať s radom výziev, ktoré súvisia s migračnou krízou, ktoré súvisia s premenou bezpečnostnej situácie v našom bezprostrednom susedstve, ktoré ale tiež súvisia s rozhodnutím Veľkej Británie o odchode z Európskej únie," povedal Sobotka.V tejto chvíli je podľa českého premiéra kľúčové, aby sa zachovala jednota, otvorený dialóg a vôľa spolupracovať na utváraní budúcnosti EÚ vo formáte európskej dvadsaťsedmičky. Sobotka vyjadril plnú podporu slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ.

"Kľúčovými prioritami Európskej únie sú posilnenie bezpečnosti a tiež zaistenie prosperity. Máme záujem pokračovať v našej spolupráci so Slovenskom v oblasti riešenia migračnej krízy, to znamená v debate ako ďalej v oblasti azylu, v oblasti migrácie a ako ďalej pri ochrane vonkajšej schengenskej hranice, pri vedení dôsledného boja proti prevádzačom," deklaroval český premiér. Česká strana má podľa neho taktiež záujem spolupracovať so slovenskou v oblasti vnútornej bezpečnosti a prevencie terorizmu.Vlády oboch krajín sa dnes na bratislavskom Bôriku stretávajú po štvrtý raz. V minulosti sa stretli 12. mája 2015 vo Valticiach (ČR), 24. apríla 2014 v Skalici (SR) a historicky prvé spoločné zasadnutie sa uskutočnilo 29. októbra 2012 v Uherskom Hradišti (ČR) a Trenčíne (SR).


Národným koordinátorom osláv Vladimír Valovič


Prípravu spoločných osláv významných výročí v roku 2018 bude mať na Slovensku na starosti osobitný národný koordinátor. Do tejto funkcie bol vymenovaný riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe Vladimír Valovič. Na úvod dnešného spoločného rokovania slovenskej a českej vlády to oznámil premiér Robert Fico.


Na snímke zľava štátny tajomník ministerstva kultúry ČR Patrik Košický, primátorka mesta Praha Adriana Krnáčová, veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss, minister kultúry SR Marek Maďarič a riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe Vladimír Valovič pri príležitosti otvorenia nových priestorov Slovenského inštitútu na Námestí republiky 3 v Prahe 22. augusta 2016.
Foto: TASR/Martin Baumann


Témou schôdzky kabinetov je aj pokračovanie v prípravách osláv 100. výročia vzniku Československa a pripomenutia si 50 rokov od Pražskej jari, ktoré sa uskutočnia v roku 2018. Potrebu národného koordinátora si podľa Fica vyžiadal ich prierezový a nadrezortný charakter. Valovič má dohliadať na koordináciu jednotlivých podujatí a spolupracovať pri ich príprave so zainteresovanými inštitúciami na slovenskej, ale aj českej strane.

„Oslavy a pripomienky významných historických výročí v roku 2018 chápem ako neopakovateľnú príležitosť ukázať, predovšetkým mladej generácii, ktorá sa už socializovala v samostatných štátoch, význam a prínosy 74-ročnej existencie v spoločnom československom štáte, ako aj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky po rozdelení československej federácie, a upevniť slovensko-českú a česko-slovenskú vzájomnosť, ktorej hodnota tak v bilaterálnej rovine, ako aj voči zahraničiu v súčasnej zložitej medzinárodnej situácii stúpa,“ zdôraznil Fico.Podľa slovenského premiéra by oslavy mali umožniť aj väčší prienik slovenčiny do českej spoločnosti, ktorej mladá časť má s porozumením nášho jazyka stále väčšie problémy. Vysvetlil tiež, že vybrané podujatia bude vhodné posilniť aj o medzinárodný rozmer. Pozvaní by tak na ne mali byť zástupcovia USA, Veľkej Británie a Francúzska, teda krajín, ktoré po skončení prvej svetovej vojny podporili vznik samostatného Československa.

Český ministerský predseda Bohuslav Sobotka ozrejmil, že na príprave spoločných osláv sa okrem ministerstiev kultúry a ďalších rezortov podieľajú rovnako aj najvýznamnejšie inštitúcie v oblasti múzejníctva v Česku a na Slovensku, ako aj ďalšie relevantné subjekty. „Oslavy vnímam ako veľmi významnú príležitosť na dôstojné pripomenutie si kľúčových okamihov našich spoločných dejín aj pevnej tradície československého priateľstva,“ uviedol Sobotka.

Spoločné pripomenutie si historických medzníkov bude prierezovou záležitosťou zahrňujúcou viaceré tematické podujatia, a to nielen v oblasti umenia a kultúry, s využitím národných múzeí, galérií, umeleckých škôl a ústavov. Fico priblížil, že návrhy smerujú aj k zapojeniu akademických inštitúcií, prostredníctvom výstav a vedeckých konferencií

Z pohľadu slovenského premiéra bude kľúčové zapojiť do osláv verejnoprávne médiá obidvoch štátov, a to kvôli intenzívnej komunikácii s českou a slovenskou verejnosťou. Verejnoprávne médiá by mali spolupracovať v tejto oblasti počas celého roku 2018.

"Vzhľadom na stále existujúce citlivosti a pretrvávajúce odlišnosti v interpretácii niektorých historických udalostí od roku 1918 v Českej republike a v Slovenskej republike, ale aj vo vnútri našich spoločností, je dôležité, aby sa odbornými garantmi výstav a podujatí týkajúcich sa spoločnej histórie, ktoré sa budú organizovať s ingerenciou našich vlád, ako aj relácií vo verejnoprávnych médiách stali historické ústavy akadémií vied,“ doplnil Robert Fico.