Quantcast
< sekcia Slovensko

Správnu radu TASR bude viesť J. Tuhovčák, podpredsedom bude L. Mikuš

Na snímke sprava predseda Správnej rady TASR Jozef Tuhovčák, člen Správnej rady Árpád Korpás, člen Správnej rady Peter Mestický, generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala, podpredseda Správnej rady TASR Ladislav Mikuš a členka Správnej rady TASR Alena Klepochová počas prvého zasadnutia novozloženej Správnej rady TASR. Bratislava, 26. marca 2019. Foto: TASR Michal Svítok

Na začiatku roka 2019 prišlo ku kompletnej obmene päťčlenného orgánu TASR.

Bratislava 26. marca (TASR) – Predsedom Správnej rady Tlačovej agentúry SR (TASR) bude v nasledujúcom období Jozef Tuhovčák, podpredsedom dozorného orgánu verejnoprávneho média Ladislav Mikuš. Rozhodli o tom členovia novozloženej Správnej rady, ktorí sa v utorok zišli na svojom prvom rokovaní.

Tuhovčák vyzdvihol odbornosť, efektivitu a najmä kredibilitu TASR na mediálnom trhu. Uvedomuje si, že udržanie si súčasnej pozície a schopnosť kontinuálne poskytovať široké portfólio mediálnych služieb si vyžiada starostlivosť o zázemie agentúry. “Určite bude napríklad potrebné investovať do materiálno-technického vybavenia, ktoré musí byť adekvátne modernej mediálnej inštitúcii,“ naznačil.

Na začiatku roka 2019 prišlo ku kompletnej obmene päťčlenného orgánu TASR. Poslanci Národnej rady SR zvolili 8. februára v tajnom hlasovaní za členov Správnej rady okrem Tuhovčáka (odborníka v oblasti práva) a Mikuša (odborníka v oblasti informačných technológií) taktiež Petra Mestického (odborník v oblasti ekonómie) a Árpáda Korpása (odborník v oblasti žurnalistiky). Noví členovia nahradili dovtedajších členov Vladimíra Masára, Borisa Chovanca, Petra Alakšu a Jána Sanda, ktorým sa skončilo funkčné obdobie. Piatym členom Správnej rady sa stala editorka domácej redakcie Alena Klepochová, svojho zástupcu si zamestnanci TASR zvolili v tajnom hlasovaní 20. februára. Nové funkčné obdobie začalo plynúť 27. februára 2019.

Správna rada dohliada na plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú zo zákona, volí a odvoláva generálneho riaditeľa. Okrem iného tiež schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja TASR, návrh jej rozpočtu či účtovnej uzávierky, výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR, návrhy na podnikateľské zámery, kontroluje hospodárenie agentúry a nakladanie s jej majetkom. Správna rada tiež prerokúva návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry.