< sekcia Slovensko

ŠPÚ a LEAF pomáhajú školám zvládnuť proces dištančného vzdelávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia oboch organizácií, predstavuje právny základ vzájomnej spolupráce.

Bratislava 3. decembra (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a nezisková organizácia LEAF podpísali memorandum o spolupráci. Spoločnými silami chcú členom manažmentu škôl pomáhať zvládnuť výzvy, ktoré im prinieslo dištančné vzdelávanie, a to prostredníctvom organizácie pravidelných on-line stretnutí s odborníkmi. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Dištančná výučba priniesla výzvy, na aké mnohé z nich neboli pripravené. ŠPÚ sa v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov stará o komplexnú podporu pre pedagogických a odborných zamestnancov. "Naším cieľom je zabezpečiť adekvátnu reakciu vzdelávacieho systému na situáciu počas krízy a po nej. Prostredníctvom portálu Učíme na diaľku preto prinášame aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje, ktoré učiteľom, ale aj vedeniu škôl pomáhajú zvládnuť dištančné vzdelávanie," uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Aktivity s rovnakým cieľom rozbehla aj nezisková organizácia LEAF. Aj druhá vlna koronakrízy priniesla povinnosť dištančnej formy vzdelávania všetkým školám s výnimkou materských a prvého stupňa základných škôl. "Primárnu zodpovednosť za organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu nesú riaditelia škôl. ŠPÚ sa preto rozhodol spojiť sily s občianskym združením LEAF a podporiť riaditeľov a širší manažment škôl organizovaním webinárov a on-line stretnutí na súvisiace témy," vysvetlila zámer spolupráce Hapalová.

Počas on-line stretnutí pod názvom Ranná káva riaditeľov s hosťom sprostredkuje ŠPÚ a LEAF riaditeľom a vedúcim pracovníkom škôl informácie, skúsenosti a know-how od hostí, s cieľom pomôcť im zvládnuť aktuálnu situáciu.

Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia oboch organizácií, predstavuje právny základ vzájomnej spolupráce. "Vďaka tomuto spojeniu budeme schopní prinášať riadiacim pracovníkom škôl ešte kvalitnejší obsah, ktorý, verím, pomôže školám lepšie zvládnuť neobvyklé podmienky, v ktorých musia tento rok pracovať a veríme, že v konečnom dôsledku budú z našej spoločnej snahy benefitovať predovšetkým ich žiaci a študenti," uviedol Juraj Šott, ktorý v neziskovej organizácii LEAF zastrešuje sekciu učiteľských programov.

On-line stretnutia sa konajú každý piatok o 8.30 h. Ich témy a možnosť prihlásenia nájdu riaditelia škôl vždy na profiloch Učíme na diaľku a Učím rád na sociálnej sieti.