Quantcast
< sekcia Slovensko

Školskí odborníci riešia problémy žiakov so zdravotným znevýhodnením

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Keďže ide o zložitú problematiku, zúčastnené strany sa dohodli, že k spolupráci prizvú aj Slovenskú komoru logopédov a do odborných komisií ŠPÚ doplnia špeciálnych pedagógov, ktorých navrhne SKU

Bratislava 5. októbra (TASR) - Otázky súvisiace s problematikou vzdelávania a výchovy detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v materských, základných a stredných školách boli hlavnou témou dnešného stretnutia predstaviteľov Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Slovenskej komory učiteľov (SKU).

"Zhodli sme sa s prezidentom SKU Vladimírom Crmomanom, že v záujme detí budeme postupovať spoločne tak, aby sme zabezpečili reálne podmienky v školách na kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov," povedal po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Doplnil, že SKU spolu s Asociáciou školských psychológov v dohľadnom období spíše svoje požiadavky. "Následne spolu oslovíme Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má dosah na zriaďovateľov materských škôl a ešte v priebehu novembra dohodneme stretnutie aj so zástupcami sekcie vysokých škôl," doplnil riaditeľ ŠPÚ.

Keďže ide o zložitú problematiku, zúčastnené strany sa dohodli, že k spolupráci prizvú aj Slovenskú komoru logopédov a do odborných komisií ŠPÚ doplnia špeciálnych pedagógov, ktorých navrhne SKU. ŠPÚ tiež pripraví stručnú príkladovú štúdiu riešenia aplikácie nových predmetov pre deti so zdravotným znevýhodnením v praxi a zorganizuje spoločné pracovné stretnutie odborných komisií ŠPÚ pre diagnostické a reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá.