< sekcia Slovensko

Slovensko a Poľsko majú spolupracovať v oblasti vojenského letectva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

Vyplýva to z návrhu dohody, ktorý v stredu schválila vláda.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovensko a Poľsko majú spolupracovať v oblasti vojenského letectva. Spolupráca sa má týkať predovšetkým vojenského leteckého výcviku, cvičení a plnení úloh spojených s Integrovaným systémom protivzdušnej a protiraketovej obrany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Predpokladá sa tiež vytvorenie cezhraničného vzdušného priestoru. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorý v stredu schválila vláda.

Do vzdušného priestoru druhého štátu budú môcť vojenské lietadlá vstúpiť len na základe diplomatického povolenia a letového plánu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a predpismi štátu daného štátu okrem vzletov ALPHA/ROMEO SCRAMBLE v rámci Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany Organizácie NATO.

V prípade tiesňovej situácie sa bude postupovať podľa zákonov platných na území, kde sa prípad stal. Príslušné orgány sa zároveň bezodkladne informujú. Letecké nehody a incidenty majú vyšetrovať príslušné orgány spoločne.

V navrhovanej dohode sa strany zaväzujú aj k vzájomnej výmene informácií o letiskách, klasifikácii súčasného rozdelenia vzdušného priestoru, funkčnosti navigačných zariadení, poveternostných podmienkach a udalostiach týkajúcich sa bezpečnosti letov. Služby a materiálne zabezpečenie si budú podľa dohody vzájomne hradiť.

Dohoda má podľa návrhu nadobudnúť platnosť 30. dňom odo dňa doručenia neskoršieho oznámenia, ktorým sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení všetkých vnútroštátnych právnych postupov potrebných pre jej nadobudnutie platnosti. Uzatvára sa na dobu neurčitú. Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody skončí platnosť dohody o letovej prevádzke vojenských lietadiel SR a Poľska podpísanej dňa 2. apríla 1998 vo Varšave.