Quantcast
< sekcia Slovensko

SR nie je v súlade s právom EÚ pri komunálnych odpadoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Na Slovensku 19 mestských aglomerácií nedokázalo zabezpečiť kanalizáciu a zabezpečiť vhodné čistenie komunálnych odpadových vôd vstupujúcich do kanalizácie.

Brusel 2. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila vo štvrtok pravidelný mesačný balík právnych krokov, v ktorom reaguje na porušenie spoločnej legislatívy zo strany členských krajín EÚ. Slovensko dostalo od eurokomisie viaceré formálne výzvy.

V oblasti "Životné prostredie a rybolov" Slovensko spolu s Maltou a Poľskom dostalo výzvu, aby dodržiavalo pravidlá EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd. Podľa smernice z roku 1991 sú mestá a obce povinné zaviesť potrebnú infraštruktúru na zber a čistenie ich komunálnych odpadových vôd. Nezachytená alebo neupravená odpadová voda môže ohroziť ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu a pobrežné a podzemné vody.

Na Slovensku 19 mestských aglomerácií nedokázalo zabezpečiť kanalizáciu a zabezpečiť vhodné čistenie komunálnych odpadových vôd vstupujúcich do kanalizácie. Tieto lokality mali byť v súlade s požiadavkami smernice do 31. decembra 2015. Podľa rovnakej smernice sú členské štáty povinné každé dva roky poskytnúť EK aktualizáciu programu na vykonávanie smernice.

EK sa rozhodla zaslať formálne výzvy uvedených trom krajinám, ktoré majú dva mesiace na to, aby vyriešili zistené nedostatky. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede EK môže rozhodnúť vydať odôvodnené stanovisko.

V oblasti "Spravodlivosť" EK s poukázaním na nesprávne zavedenie rozhodnutia o európskom zatykači zaslala formálne upozornenia Francúzsku, Malte, Lotyšsku, Portugalsku a Slovensku. Európsky zatýkací rozkaz, ktorý je v platnosti od 1. januára 2004, je zjednodušené cezhraničné súdne konanie na odovzdanie vyžiadanej osoby na účely trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody či ochranného opatrenia. Mechanizmus je založený na zásade vzájomného uznávania, preto funguje prostredníctvom priamych kontaktov medzi príslušnými justičnými orgánmi.

EK po dokončení svojej analýzy transpozície rámcového rozhodnutia v uvedených členských krajinách identifikovala niekoľko problémov so súladom s legislatívou EÚ. Týkajú sa nepresnej transpozície fakultatívnych dôvodov na nevykonanie európskeho zatykača a lehôt na prijatie rozhodnutia, či sa má vykonať európsky zatykač, ako to vykladá Súdny dvor EÚ. Päť uvedených členských štátov má dva mesiace na objasnenie opatrení prijatých na zabezpečenie správnej a úplnej implementácie rámcového rozhodnutia o európskom zatykači.(spravodajca TASR Jaromír Novak)