< sekcia Slovensko

Po sto rokoch vyšiel unikátny denník legionára Jozefa Klempu

Archívna snímka Foto: TASR

Vďaka jeho vnučke, ktorá prepísala jeho zápisky, sa tak čitateľom dostávajú do rúk ojedinelé autentické príbehy vojaka z čias prvej svetovej vojny.

Bratislava 18. júla (TASR) – Na pulty slovenských knižných obchodov pribudla kniha Moje skúsenosti za svetovej vojny z pera Jozefa Klempu s podtitulom Denník československého legionára z rokov 1913 – 1920 z vydavateľstva Slovart. Unikátny písomný dokument legionára Jozefa Klempu, autora a súčasne hlavného hrdinu knihy, sa začína pred 100 rokmi – 29. júna 1914. Vďaka jeho vnučke, ktorá prepísala jeho zápisky, sa tak čitateľom dostávajú do rúk ojedinelé autentické príbehy vojaka z čias prvej svetovej vojny.

Jozef Klempa musel narukovať ako 20-ročný a jeho denník je o to cennejší, že neexistuje veľa autentických zápisov slovenských účastníkov bojov 1. svetovej vojny na ruskom fronte, ktoré by zaznamenali nielen historické udalosti, ale aj osobné pocity vojakov.

Pri bojoch v Haliči v juhovýchodnom Poľsku ho zajali Rusi a premiestňovali ho z jedného zajateckého tábora do druhého, tak spoznal veľký kus Ruska. Spolu s viacerými väzňami sa mu napokon podarilo v roku 1918 vstúpiť do československých légií a v bojoch prešiel celú Sibír. O dva roky neskôr sa s ostatnými legionármi nalodil vo Vladivostoku na loď, ktorá ich dopravila do kanadského Vancouveru, odkiaľ sa plavili do Brém v Nemecku. Ďalej už cestoval železnicou. Vo chvíľach oddychu si počas celej vojny a tiež na ceste domov písal podrobné záznamy.


Príbeh sa začína pred 100 rokmi

„Bol slnečný letný deň 29. júna 1914. Išli sme z kostola, keď prišla osudná správa, že v meste Sarajevo zabili následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda. Hneď každému napadlo, že to nebude mať dobré následky. Noviny boli plné všetkých možných správ a 30. júna už bola vyhlásená mobilizácia,“ píše v úvode denníka Jozef Klempa. K odvodu ho povolali 10. októbra a 26. októbra 1914 narukoval k 13. pluku honvédskemu.

„Denník Jozefa Klempu predstavuje mimoriadne cenný zdroj informácií, lebo na rozdiel od českých krajín, kde legionárska literatúra predstavovala silný prúd, a to najmä v medzivojnovom období, je Slovákov, ktorí vydali spomienky na svoje pôsobenie v légiách, veľmi málo. Klempa sa neheroizuje, verne opisuje svoj strach pri vojenských akciách, nechuť bojovať proti boľševikom či zdravotné ťažkosti. Jeho denník tak pôsobí mimoriadne dôveryhodne. Autor preukázal veľkú osobnú zvedavosť, vďaka čomu sa čitateľ dozvedá mnoho faktov aj z nevojenskej oblasti. Môže sa považovať za šťastnú okolnosť, že vďaka rodine Jozefa Klempu sa denník zachoval a s odstupom času sa sprístupní širokej verejnosti. Svojím hlbokým ľudským rozmerom, pohľadom vojaka, ktorý sa v zápiskoch usiloval vytesniť hrôzy a besnenie vojny, zaujme nielen odborníkov a záujemcov o prvú svetovú vojnu,“ uvádza v predslove knihy Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV.


Fotografie a pohľadnice

Súčasťou knihy Moje skúsenosti za svetovej vojny. Denník československého legionára z rokov 1914 – 1920 je aj 12-stranová príloha fotografií a pohľadníc, ktoré boli súčasťou pôvodného denníka. Na predsádke knihy sú mapy, ktoré ilustrujú strastiplnú cestu vojakov okolo sveta.

Rukopis denníka elektronicky spracovala a upravila vnučka Jozefa Klempu Viera Melišková. K osudu vydania knihy pre TASR uviedla: „Denník som z pôvodného rukopisu prepísala s tým, aby si ho mohol prečítať otec. Dlhšie sme rozmýšľali, či to zverejniť, či to bude ešte niekoho zaujímať, a vydavateľstvo Slovart reagovalo na našu ponuku.“