Quantcast
< sekcia Slovensko

Rektori budú ďalej s rezortom školstva rokovať o novele zákona o VŠ

Ilustračné foto. Foto: TASR

Rektori požadujú, aby príslušné štátne orgány oficiálne potvrdili, že rozhodnutie o návrate k prezenčnej výučbe má byť v kompetencii vedenia vysokej školy.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Rektori počas zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) diskutovali o ďalšom postupe pri rokovaniach o novele zákona o vysokých školách. Zhodli sa na potrebe aktívneho vstupu do okruhov definovaných ministerstvom školstva a vypracovania priorít pri zachovaní akademickej samosprávy a "nepolitizácii" vysokoškolského prostredia. TASR o tom v piatok informovala Ľubica Benková zo SRK.

Členovia SRK súhlasia s pokračovaním účasti svojich zástupcov v expertnej skupine, ktorá sa zaoberá tvorbou zákona. SRK zároveň odporúča svojim členom iniciovať diskusie v akademickej obci o zásadách, cieľoch a prioritách novely zákona o vysokých školách. "Osobitne je potrebná komunikácia so študentmi vysokých škôl. SRK v tomto smere deklaruje výraznú podporu primeranej účasti študentov a zamestnancov vysokých škôl na akademickej samospráve v súlade s európskymi zvyklosťami a tradíciami," tvrdí SRK.

Zároveň rektori dôrazne žiadajú zachovanie vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied ako mimoriadne dôležitého vnútorného grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové vedecké tímy, ako aj začínajúcich výskumníkov.

Okrem toho rektori požadujú, aby príslušné štátne orgány oficiálne potvrdili, že rozhodnutie o návrate k prezenčnej výučbe vo všetkých odboroch a stupňoch vysokoškolského štúdia, za dodržania určených protiepidemických opatrení, má byť v kompetencii vedenia vysokej školy v súlade s ich samosprávnym charakterom. "Vysoké školy sú pripravené objektívne posúdiť možnosti návratu k prezenčnej výučbe s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká príslušného študijného programu a vzhľadom na regionálny COVID automat," dodali rektori.