Quantcast
< sekcia Slovensko

Starostlivosť o mokrade do roku 2024 by mala stáť vyše 20 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom projektov plánuje zvýšiť kapacitu orgánov a organizácií ochrany prírody.

Bratislava 8. júna (TASR) - Starostlivosť o mokrade v rokoch 2022 až 2024 by mala stáť vyše 20 miliónov eur. Akčný plán pre mokrade na najbližšie dva roky z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, schválila v stredu vláda. Obsahuje štyri strategické zámery, 18 cieľov a 63 opatrení.

Program starostlivosti o mokrade Slovenska je základným strategickým dokumentom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990. "Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024 je zameraný na štyri strategické zámery: riešiť príčiny úbytku a degradácie mokradí, zabezpečiť efektívnu ochranu a manažment sústavy ramsarských lokalít, ako aj múdre/udržateľné využívanie všetkých mokradí a podporovať uplatňovanie a realizáciu opatrení," uvádza envirorezort v materiáli.

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom projektov plánuje zvýšiť kapacitu orgánov a organizácií ochrany prírody. Zabezpečovať majú úlohy súvisiace s implementáciou Ramsarského dohovoru a starostlivosť o mokrade. Navrhuje tiež zvýšiť počet vyškolených pracovníkov profesionálnej stráže prírody a zvýšiť kontrolu v mokradiach.

Jednou z úloh je zlepšenie podmienok pre prežívanie a prirodzené rozmnožovanie pôvodných druhov rýb vo voľných vodách. Podporiť by sa mali aj umelé odchovy a vysadzovanie pôvodných druhov rýb. Mali by sa vytvárať a posilniť generačné stáda a na pôvodné lokality by sa mali repatriovať najmä ohrozené druhy. Do strategických dokumentov na rozvoj turizmu by mali byť zapracované opatrenia pre mäkké formy cestovného ruchu v oblastiach bohatých na mokrade.

"Ďalšími záväzkami je zabezpečenie udržateľného využívania a starostlivosť o ostatné mokrade, ochrana mokradí prostredníctvom chránených území, podpora výchovy, vzdelávania, výskumu a manažmentu mokradí a medzinárodná spolupráca," poukázalo MŽP.

Slovensko prihlásilo v rámci ramsarských lokalít 14 mokradí: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, mokrade Oravskej kotliny, mokrade Turca, Moravské luhy, Parížske močiare, Poiplie, rieka Orava a jej prítoky, Senné rybníky, Šúr a Tisa.