Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. apríl 2024Meniny má Juraj
< sekcia Slovensko

Štartuje pilotný projekt pre koncept sociálneho poľnohospodárstva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Projekt poskytne podporu pre sociálne farmy na Slovensku.

Rožňava 9. júna (TASR) - Občianske združenie Druživa z Rožňavy začalo začiatkom júna realizovať na Slovensku pilotný projekt sociálneho poľnohospodárstva (SP). Projekt je výstupom pracovnej skupiny pre Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku, za podpory nórskeho partnera Hogskulen for gron utvikling (Univerzita zeleného rozvoja). Realizuje sa vďaka finančnej podpore grantového programu Active Citizens Fund.

Ako TASR informovali zástupcovia združenia, pojem sociálne poľnohospodárstvo, bežne používaný v Európskej únii ako „social farming“, je u nás zatiaľ pomerne neznámy. "To sa však v blízkej dobe zmení práve vďaka tomuto projektu a nemalému záujmu zo strany prevádzkovateľov sociálnych zariadení o inovatívne riešenia a alternatívy k hlavnému prúdu v oblasti vzdelávania alebo rehabilitačných služieb," uvádza združenie.

Východiskom pre sociálne poľnohospodárstvo je pojem „green care“, ktorý vymedzuje široké spektrum takmer akýchkoľvek činností, ktoré sú štruktúrované, plánované a založené na vzájomnej interakcii človeka a prírody s cieľom dosiahnutia ľudskej blaženosti, telesného a mentálneho zdravia a obnovy pracovných návykov.

Do green care patria terapeutické, pedagogické, vzdelávacie, relaxačné, sociálne, inkluzívne pracovné činnosti, ktorých podstatou je ľudský kontakt s prírodou. Sociálne poľnohospodárstvo je inovatívnym prístupom, ktorý spája multifunkčné poľnohospodárstvo s integračným zamestnávaním a sociálnymi a vzdelávacími službami na miestnej úrovni.

Projekt poskytne podporu pre sociálne farmy na Slovensku, vzdelávanie poradcov pre sociálne poľnohospodárstvo v každom kraji, vytvorenie webu, informovanie širšej verejnosti a tiež podporí vznik certifikovaného vzdelávacieho kurzu. "Plánuje sa tiež konferencia pre výmenu medzinárodných skúseností na tému sociálneho poľnohospodárstva, vznikne videomateriál pre informačné účely, akčný plán pre ďalší rozvoj sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku a uskutočnia sa tiež semináre o sociálnom poľnohospodárstve v každom kraji," pripomína združenie.

Koncept sociálneho poľnohospodárstva má podľa združenia u nás veľký potenciál na riešenie situácie mnohých sociálne znevýhodnených skupín a problémov vidieka a bude dôležité, ako sa k nemu v budúcnosti postavia tvorcovia politík, štátna a verejná správa, ako aj ďalšie zainteresované strany.